nieuws

‘Flitstrein op palen is f. 327 miljoen goedkoper’

bouwbreed

De hogesnelheidslijn die door een glide-over het Prins Clausplein bij Den Haag passeert is f. 327 miljoen goedkoper dan de oorspronkelijke Bos-variant. Wanneer bij het Prins Clausplein een station wordt gebouwd liggen de kosten nog steeds f. 152 miljoen lager. Het kostenvraagstuk mag dus geen beletsel meer zijn om eindelijk voor de bundelingsvariant te kiezen.

Tot deze conclusie komt de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden in de derde editie ‘Waar een weg is, is een trein’. In deze nota zijn de kosten van de glide-overtechniek bij het Prins Clausplein vergelijken met de kosten van het laten rijden van de supertrein via de Bos-variant gebundeld langs de A13/A4.

Het glide-overprincipe waarbij de HSL hoog op een palenconstructie langs de snelweg scheert, werd door de Kamer van Koophandel eerder dit jaar gepresenteerd. Het gaat ervan uit dat de flitstrein via de A13 komt aanrijden om verhoogd de verkeersknooppunten Ypenburg en het Prins Clausplein te doorsnijden.

Deze aanpak heeft in de visie van de Kamer een reeks van voordelen. Een van de voornaamste is wel dat de Vinex-uitbreidingswijken zoals Ypenburg en Leidschenveen nauwelijks worden doorsneden.

“Hierdoor worden bezwaren tegen de Bos-variant voor een belangrijk deel weggenomen”, aldus de Kamer. Bij de presentatie van het idee was echter volstrekt niet duidelijk wat deze glide-overtechniek nu precies zou gaan kosten.

“Er waren slechts wat grove ramingen waarbij het vermoeden bestond dat de variant waarschijnlijk goedkoper maar in ieder geval niet duurder zal uitvallen”.

Vergeleken

Aan die onzekerheid is in de visie van de ondernemers nu een einde gekomen. Door de kamer van Koophandel zijn de totale kosten van het traject op dezelfde basis van het Pobureau HSL van het ministerie van Verkeer en Waterstaat vergeleken met de opgegeven lijst van kosten van de Bos-variant oftewel WB-3. Daarbij is uitgegaan van de hoofdgroepen civiele techniek en milieu, railtechniek, vastgoed en onvoorzien.

De Bos-variant zou volgens het pobureau f. 1 miljard gaan kosten. De Kamer van Koophandel komt in de rapportage ‘Waar een weg is, is een trein’ uit op f. 672 miljoen. Dan is er echter nog geen station aangelegd. Zoals bekend willen zowel de Kamer van Koophandel als de gemeente Den Haag een volwaardige halteplaats voor de flitstrein. In de glide-over voorstellen van de Kamer is dat station op het Prins Clausplein onder de hoogste fly-over voorzien. De Kamer van Koophandel gaat er echter van uit dat afhankelijk van het ambitieniveau voor f. 175 miljoen een volwaardig viersporenstation mogelijk moet zijn. Dan nog is deze variant f. 152 miljoen voordeliger.

Groene Hart

In de PKB3 is gesteld dat de Bos-variant qua kosten gelijk is aan de door het kabinet gekozen Groene Hart-variant. “Dat betekent” zo benadrukte J.P. van Iersel, voorzitter van de Kamer van Koophandel Haaglanden gisteren, “dat nu dus tevens is aangetoond dat het gebundelde glide-over trace goedkoper is dan het trace dor het Groene Hart. Het kostenvraagstuk mag dus nu geen beletsel zijn om uiteindelijk voor de bundelingsvariant te kiezen.”

De nota is aangeboden aan voorzitter Biesheuvel van de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. De Tweede Kamer buigt zich in oktober over het kabinetsbesluit over de aanleg van de hogesnelheidslijn.

Reageer op dit artikel