nieuws

‘Flexis’ geeft voorzet tot flexibiliteit communicatie

bouwbreed Premium

Stichting Bouwresearch heeft een 56 pagina’s tellende brochure ‘Flexis’ uitgegeven, die de communicatie over en beoordeling van flexibiliteit tussen gebouwen en installaties behandelt. Deze wisselwerking is door deskundigen uit de praktijk getoetst en toegepast in een workshop.

De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in het rapport. Verandering in het gebruik van een gebouw, wijzigingen in het bouwproces, aanpassingen van de bouwtechniek en veranderende opvattingen over de functie van verschillende installaties zijn aanleiding, om wat systematischer en fundamenteler na te denken over de onderlinge relatie tussen een gebouw en zijn installaties.

De aanleiding voor het ontwikkelen van Flexis is de sterk in beweging zijnde kantorenmarkt. Oudere kantoorgebouwen verliezen snel hun marktwaarde. Ze worden bedreigd met leegstand. Dat kan leiden tot sloop en daarmee kapitaalvernietiging en een belasting voor het milieu. Om dit te vermijden is het nodig om systemen te ontwikkelen voor aanpassing van gebouwen en installaties in overeenstemming met de nieuwe gebruikersvraag. Flexibiliteit van gebouwen en installaties zijn derhalve dringend gewenst.

Het boek Flexis bestaat buiten de inleiding uit drie afzonderlijke delen. In het eerste deel, flexis in de praktijk, wordt in het kort de Flexismethodiek beschreven en de elementen, die daarbij een rol spelen. Aan de orde komen onder andere de installatiesystemen en de flexibiliteitnormen en -scores. In het tweede deel wordt ingegaan op de achtergronden en de ontwikkelde methodiek. Het begrip flexibiliteit wordt uitgewerkt met de gevolgen voor het ontwerpen, uitvoeren en beheren van gebouwen en installaties. In het laatste deel wordt een bloemlezing gegeven van alle andere interessante gegevens, die gedurende de looptijd van het onderzoek naar voren zijn gekomen. Het heeft geleid tot het geven van theoretisch mogelijke installatieconcepten. De schrijvers pretenderen niet dat het werk af is. Daarvoor is de flexibiliteit van gebouwen en installaties te flexibel en dus aan verandering onderhevig.

Nadere inlichtingen over Flexis zijn in te winnen bij SBR (stichting Bouwresearch) te Rotterdam, telefoon 010-4123528/4117276.

Reageer op dit artikel