nieuws

Eindhovense zoekt ruimte woningbouw bij buurgemeenten

bouwbreed

Het college van B en W van Eindhoven heeft zich opnieuw op het standpunt gesteld dat er in het verstedelijkte deel van Zuidoost-Brabant een stadsprovincie moet komen. Wanneer dat niet haalbaar is, pleit Eindhoven voor een grootschalige gemeentelijke herindeling. Het college reageert daarmee op het standpunt van de provinciale bestuurders die de vorming van een stadsprovincie afwijzen. Volgens hen is een kleinschalige herindeling voldoende. Alleen Son, Nuenen, Geldrop en een klein stukje van Best bij Eindhoven voegen, is volgens de provincie voldoende.

Ingrijpen is nodig om Eindhoven de komende 25 jaar de nodige ruimte te geven voor woningbouw op eigen grondgebied. De gemeente wil de komende jaren 25.000 huizen bouwen. Ook wil Eindhoven binnen de eigen grenzen in diezelfde periode 25.000 nieuwe banen scheppen.

Wanneer de vorming van een stadsprovincie niet doorgaat, wil Eindhoven alle directe buurgemeenten inlijven. Dat betekent dat ook Veldhoven, Aalst en heel Best met annexatie worden bedreigd. Enkele jaren geleden stond Veldhoven aan Eindhoven bijna 1000 hectare grond af om er enkele duizenden huizen te bouwen. Op die manier kocht die gemeente een ook toen al dreigende inlijving af.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels