nieuws

Drinkwatervoorziening in grote steden in de wereld kent grote verschillen

bouwbreed Premium

De punten waarop bij de drinkwatervoorziening in verschillende landen in de wereld de aandacht moet worden gelet, verschillen. Het kan gaan om kwaliteit van het rivierwater als grondstof, lekken in het leidingnet, of om de pure omvang van de drinkwaterbereiding. Ter illustratie hieronder een aantal voorbeelden.

Het waterleidingbedrijf in Alexandrie produceert dagelijks 2 miljoen m3 drinkwater (drie maal de hoeveelheid voor Amsterdam). Het verste leveringspunt ligt op een afstand van 300 km van de productieplaats. Voor de drinkwaterbereiding is Egypte geheel afhankelijk van Nijlwater.

Het gebruik van de 55,5 miljard m3 water uit het Nassermeer wordt zo gestuurd dat (vrijwel) geen water de Middellandse Zee instroomt. Alexandrie ligt aan het eind van de Nijl. Telkens is de vraag of voldoende water beschikbaar is voor de drinkwaterbereiding.

Moskou

Het waterleidingbedrijf van Moskou moet dagelijks 12,7 miljoen mensen van water voorzien. Daarvoor wordt dagelijks een hoeveelheid van 6,5 miljoen m3 geproduceerd (26 maal de hoeveelheid voor Amsterdam). Het verbruik is 600 liter per dag per persoon ( in Amsterdam is dat 130 liter per persoon per dag). Oppervlaktewater is voldoende aanwezig maar de kwaliteit is een probleem. Ook de gesteldheid van het leiding net is zorgelijk

Jakarta

Het inwonertal Jakarta groeit sterk. De zorg voor de drinkwatervoorziening is het verzorgingspercentage van 50% te verhogen. Ook is er een verlies van 50%. Dat moet verlaagd worden. Met stijgen van de welvaart is meer vraag naar drinkwater van hogere zuiverheid. In Indonesie valt veel regen (2000 mm per jaar). Dat valt echter in een beperkte periode in het jaar. Aanleg van reservoirs met daarbij bedrijven voor productiebedrijven is een vereiste.

Paramaribo

In Suriname is grond- en rivierwater genoeg voor de drinkwaterbereiding. In Paramaribo zijn nieuwe productieinstallaties in aanleg. Die zullen het net gaan voorzien van drinkwater onder een druk van 20 tot 25 mwk. Dat geeft problemen met het huidige net dat een bedrijfsdruk heeft van 0,5 tot 1 mwk. Om te voorkomen dat al het goede water wegstroomt is grootschalige rehabilitatie van het net noodzakelijk.

Saoedi Arabie

In Saoedi Arabie zij grote ontziltingsinstallatie in bedrijf om onder meer de hoofdstad Ryadh van drinkwater te voorzien. De techniek van de membraanfiltratie belooft eveneens een goede techniek te worden voor het ontzouten. Er zijn ultra lagedruk membranen in ontwikkeling waarbij de benodigde energie ook de helft is. De technische levensduur van de membranen wordt ook steeds groter. En de prijzen van de membranen is inmiddels al sterk gedaald.

Reageer op dit artikel