nieuws

‘Dit kabinet slaat keer op keer veel te ver door’

bouwbreed

“Wat, dit kabinet paars ? Liberaal zal je bedoelen”. Zo reageert voorzitter Freek van der Meulen van de bouwbond CNV op onze vraag hoe hij de twee eerste jaren van het paarse kabinet Kok heeft ervaren. De besluiten zijn hem sterk tegengevallen, juist omdat hij van de PvdA als lid van dat kabinet de indruk had gekregen dat die de belangen van de werknemers goed zou behartigen. “Het tegendeel is waar gebleken.”

Marktwerking, deregulering en dat soort woorden zijn die twee jaar met regelmaat gebruikt om de liberalisering, waarbij de risico’s werden afgewenteld op mensen die ze niet aan konden, te verkopen, aldus Van der Meulen.

Hij is de eerste die erkent dat wetgeving niet voor de eeuwigheid gemaakt kan zijn. Soms is die achterhaald en niet meer toegesneden op de situatie van vandaag de dag. “Ik ben dan ook niet tegen herziening, maar dit kabinet is er meermalen bij doorgeslagen ten koste van de mensen met de lagere inkomens”.

Zo joeg dit kabinet ons de stuipen op het lijf met die wao-wijziging. “Begrijp me goed, in het verleden werden te veel en te makkelijk mensen naar de wao verwezen. Herziening was op z’n plaats. Maar zeker niet zo rigide als nu is gebeurd.” De wijzigingen werden doorgezet ondanks de massale protesten van de vakbeweging.

Volgens hem is dit kabinet die twee jaar meer dan eens doorgeslagen. Zoals bij de privatisering van de Ziektewet. “Daar moest paal en perk aan worden gesteld. We hebben dan ook niet zo hard nee geroepen bij de introductie van de twee/zes weken eigen risico voor werkgevers. Maar nu het een heel jaar betreft vinden wij het weer te ver doorgevoerd. Zo’n 80% van de zieken blijkt binnen die zes weken weer beter. En de overige 20% komt toch nauwelijks meer binnen een jaar terug in de bedrijfstak.”

Vangnetten

Zie daar, alweer doorgeslagen ten behoeve van de liberalisering. “Herijking van verantwoordelijkheden is prima, maar je moet de zwaksten in het spel niet de rekening laten betalen”, aldus Van der Meulen, die daar voor alweer een andere regeling van dit ‘paarse’ kabinet ten tonele voert: de algemene nabestaanden wet.

Juist degenen die het zwakste staan in de samenleving, dienen de risico’s tegen forse premiebetaling zelf af te dekken. “Ik zeg altijd: als je niet alles goed kan regelen, zorg dan voor opvangmogelijkheden, voor vangnetten zoals dat tegenwoordig wel wordt genoemd”.

Hij zegt de indruk te hebben dat minister Melkert dat ook wel heeft gewild, maar in andere collega’s binnen het kabinet, niet in het minst minister Wijers, zijn meerdere heeft moeten erkennen. “Kijk maar naar diens winkelsluitingswet, waardoor kleine bedrijven met grote problemen zijn geconfronteerd.”

Kind en badwater

Herziening van de arbeidsomstandighedenwet is voor Van der Meulen een zoveelste voorbeeld van hoe het niet moet. “Natuurlijk zijn er voorschriften achterhaald, maar dat betekent niet dat je maar alles overboord moet gooien. Het lijkt er opnieuw op dat dit kabinet meer heeft willen luisteren naar werkgevers en opdrachtgevers, die vinden dat men met veel minder regels toekan. Het gevolg is dat men met het badwater kind ook het kind lijkt weg te willen gooien. Wat overblijft is een vage regelgeving, die veel meer arbitrage zal gaan oproepen.”

Loonmatiging

Van der Meulen heeft toch al de indruk dat dit kabinet veel meer naar werkgevers luistert dan naar werknemersorganisaties. “Neem die onverminderde roep om de lonen te matigen. En dat bij de afwenteling van risico’s (van andere maatregelen) op de zwaksten en de ongebreidelde verhoging van gemeentelijke lasten.”

Die matiging moet worden doorgezet “al moet er zelfs gedreigd worden met een niet algemeen verbindend verklaren van cao’s.”

“Maar werkgelegenheid valt niet te garanderen”, aldus Van der Meulen, “en dus zou je voor een voldoende vangnet moeten zorgen. Maar als je werkloos wordt kan een strengere referte-eis je buiten een ww-uitkering houden en mag je naar de bijstand.”

Een andere onzekerheid die er aan zit te komen noemt hij het loslaten van het uitzendverbod in de bouw. “Die zo broodnodige flexibiliteit is helemaal niet nodig, zorgt alleen maar voor meer (inkomens)onzekerheid en concurrentie op de bouwplaats.”

Volkshuisvesting

Het overhevelen van verantwoordelijkheden door de overheid blijft maar doorgaan. “Neem nu bijvoorbeeld de bouwplanning. Die geeft Tommel toch helemaal uit handen. In de Vinex-gebieden heersen de beleggers. Woningbouw gaat met veel problemen en straks met veel kosten voor woningzoekenden gepaard”, aldus Van der Meulen, die zegt te menen dat de overheid nog wel eens tot de conclusie gaat komen dat er moet worden teruggedraaid “omdat men de greep op de volkshuisvesting helemaal kwijt is geraakt”.

Reageer op dit artikel