nieuws

Diemen blijft in de race voor megabios

bouwbreed

De kans dat Diemen alsnog een megabioscoop binnen de grenzen krijgt, is nog niet verkeken. Provinciale Staten van Noord-Holland geven de voorkeur aan een filmtempel in Amsterdam, maar gooit de deur voor Diemen niet definitief dicht.

Alle fracties in de Staten hebben een motie van die strekking van De Groenen ondersteund. Het college van B en W van Diemen richtte vorige week een dringende oproep aan het provinciebestuur om de komst van een tweede megabioscoop in de regio, binnen de Diemer grenzen, niet uit te sluiten. Uit een onderzoek bleek dat een tweede bioscoop wel degelijk levensvatbaar is.

Reageer op dit artikel