nieuws

Corporaties in problemen door schuld bij VROM

bouwbreed

Als gevolg van een bepaling in de Bruteringswet moet een aantal corporaties ruim f. 60 miljoen terugbetalen aan het ministerie van VROM. Volgens hen worden daardoor onder meer de investeringen in de sociale woningbouw op Vinex-locaties rond Utrecht en Den Haag bedreigd. De corporaties rekenen er nu op dat de Tweede Kamer het probleem oplost.

Gisteren verscheen in de Volkskrant een pagina-grote advertentie waarin de woordvoerders volkshuisvesting van de diverse fracties in de Tweede Kamer op het dreigende probleem werden geattendeerd.

’s Middags werd vervolgens aan voorzitter Versnel van de Vaste Kamercommissie VROM een petitie overhandigd, waarin de Kamer wordt opgeroepen een einde te maken aan deze ‘juridische haarkloverij’ van het ministerie van VROM.

Want volgens woordvoerder R. Rotscheid, in het dagelijks leven directeur van de Utrechtse corporatie SWU, is dat het gedrag waar VROM zich op dit moment schuldig aan maakt. Hij legt uit dat het probleem draait om de zeer strikte hantering door het departement van een voorwaarde in de Bruteringswet om als woningcorporatie in aanmerking te komen voor financiele bijstand.

Corporaties die als gevolg van de brutering (het wegstrepen van rijksleningen tegen rijkssubsidies) in de problemen komen ke een beroep doen op een speciale stroppenpot van zo’n f. 1,9 miljard, het flankerend beleid. De pot is echter alleen beschikbaar voor corporaties die een bepaald percentage dure, zogeheten DKP-woningen bezitten, en dat ze daarvan op 1 januari 1993 juridisch eigenaar waren.

Gesjoemel

Juist van die laatste bepaling wordt een aantal corporaties de dupe. Zij beheerden op de gestelde datum weliswaar de woningen, maar hadden nog niet het juridisch eigendom over het bezit. Omdat dit niet het geval is, moeten zij nu een bedrag van f. 60 miljoen aan uitgekeerde voorschotten aan het ministerie van VROM terugbetalen.

“De regeling was bedoeld om gesjoemel tegen te gaan”, legt Rotscheid uit. “Men wilde voorkomen dat corporaties onderling snel nog even met hun bezit zouden gaan schuiven om in aanmerking te komen voor het flankerend beleid. Dat kan ik begrijpen. Maar daar is hier geen sprake van. Daarom is het ook een zeer onrechtvaardige situatie.”

Het probleem doet zich vooral voor in Utrecht en Den Haag. In de Domstad hebben behalve Rotscheids SWU ook K77 en Bo-ex ’91 er last van. Bij elkaar hebben de Utrechters volgens VROM f. 30 miljoen teveel ontvangen. “Alleen mijn corporatie moet al f. 15 miljoen terugbetalen”, aldus Rotscheid. “Dat is een kwart van mijn onderhoudsbudget. Betalen levert een flink financieel gat op, dat toch zal moeten worden gedicht, bijvoorbeeld door verhoging van de huren, of door te bezuinigen op de nieuwbouwplannen. Op de Vinex-locatie Leidsche Rijn wordt door ons veel onrendabel geinvesteerd in sociale huurwoningen. Een beperking daarvan kan een van de gevolgen zijn.”

In Den Haag gaat om meer dan f. 25 miljoen, dat moet worden terugbetaald door Patrimonium, ‘s-Gravenhage en De Goede Woning. Bij de laatste corporatie gaat het volgens directeur P. Duymelinck om een probleem van f. 8 miljoen. “En dat geld hebben we al ingepland in onze meerjarenprognoses. Een deel is bijvoorbeeld bestemd voor de bouw van goedkope woningen op de Vinex-locaties Ypenburg en Wateringse veld.”

Andere corporaties die worden benadeeld en dus meedoen met de actie zijn de Amsterdammers De Key en De Dageraad en St. Joseph uit Breda.

Verbazing

Op het ministerie van VROM wordt met verbazing gereageerd op de advertentie en petitie. “Een curieuze actie”, aldus een woordvoerder. Hij weerspreekt de stelling van de corporaties dat hier sprake is van juridische haarkloverij, en wijst erop dat een jaar geleden al is onderkend dat door de datumgrens van 1 januari 1993 corporaties in de problemen ke komen. Daarom ligt er nu ook een wetswijziging voor aan de Kamer, als gevolg waarvan f. 40 miljoen extra ter beschikking komt voor gedupeerde corporaties. “Deze corporaties vinden dat niet genoeg en grijpen naar dit wapen om de laatste tientjes binnen te krijgen.”

De kwestie komt volgende week in de Tweede Kamer aan de orde.

Reageer op dit artikel