nieuws

Buitenlandse Zaken houdt aandacht voor slechte huisvesting

bouwbreed Premium

Het wegwerken van het achterstallig onderhoud van Nederlandse gebouwen in het buitenland blijft voor het ministerie van Buitenlandse Zaken ook voor 19967 een punt van aandacht. Het accent zal echter liggen op het bestendigen van de herstelde kwaliteit en de vervanging van dure huurpanden door eigendomspanden. In 1987 en 1990 heeft de Algemene Rekenkamer onderzoeken verricht naar de huisvestingssituatie van de buitenlandse vertegenwoordigingen.

Uit deze onderzoeken bleek dat deze veelal te wensen overliet. De oorzaak hiervan lag bij het tekort aan middelen voor bouwkundige investeringen, aanschaf zowel als onderhoud. Sinds 1992 probeert het ministerie de achterstand in te lopen. Een onderzoek van vorig jaar leerde dat de huisvestingssituatie in ‘den vreemde’ enigszins aan het verbeteren is.

Reageer op dit artikel