nieuws

Bouwbond FNV niet blij met afketsen van fusie

bouwbreed

De Bouw- en houtbond FNV is teleurgesteld over het feit dat zij is buitengesloten van de fusie tussen de Industriebond, de Dienstenbond, de Voedingsbond en de Vervoersbond van de federatie. Voorzitter Roel de Vries stelt “geen harde argumenten” te hebben gehoord van zijn collega-voorzitters om de bouwbond niet bij de fusering te betrekken.

Dinsdagavond vonden onder leiding van FNV-voorzitter Johan Stekelenburg de laatste (verkennende) besprekingen plaats tussen de vijf voorzitters van de in een fusie geinteresseerde bonden. Roel de Vries werd bij die gelegenheid duidelijk gemaakt dat zijn collega’s geen brood zagen in de bouw- en houtbond als fusiepartner.

De andere bonden vrezen dat de hechte samenwerking tussen de bonden stagneert als ook de bouw- en houtbond meedoet, omdat deze een sterke eigen identiteit en geheel eigen manier van werken heeft. Voorzitter Spanjers van de Dienstenbond verklaarde tegenover het ANP dat deelname van de bouwbond op dit moment een te zware belasting zou zijn voor het fusieproces. Hij en zijn drie collega’s denken dat als de bouwbond meedoet de schaal van de fusie te groot en de weg erheen te lang wordt.

Spanjers meent dat een paar jaar na het samengaan van de vier bonden opnieuw bekeken kan worden of de bouwbond en andere organisaties binnen de FNV (Horecabond, Druk en Papier) ke aanhaken. De urgentie van deelname van de bouwbond nu is volgens Spanjers niet aanwezig. “Het is een grote, sterke bond die uitstekend alleen verder kan en daar ook de middelen voor heeft.” De voorzitter van de Dienstenbond verwacht geen rancune van zijn bouwbond-collega’s. “Natuurlijk is het teleurstellend voor hen, maar het is een zeer loyale en constructieve bond.”

Teleurstelling

Van teleurstelling is zeker sprake, zo blijkt uit de reactie van De Vries. “We gaan niet zitten mokken, maar er is zeker teleurstelling.” Ten eerste is de bouwbond FNV teleurgesteld vanwege het feit dat er geen ‘harde argumenten’ zijn gegeven om af te zien van verdere fusiebesprekingen. “De argumenten die nu worden gegeven spreken mij niet aan”, aldus De Vries.

In de tweede plaats is er teleurstelling omdat de problemen van de FNV als vakbond, zoals die bijvoorbeeld spelen op het vlak van de individuele dienstverlening, niet zo adequaat ke worden bestreden als in het geval van een fusie. “Voor ons werd een fusie pas interessant toen er geen twee maar vier bonden gingen fuseren. Dan hadden we een echte discussie ke voeren over de vraagstukken die de FNV aangaan. Nu dreigen de vier hun eigen weg gaan en voor zichzelf een oplossing te vinden. De FNV-bonden zijn nu eenmaal autonome organen. Dat zou jammer zijn.”

Een derde reden om teleurgesteld te zijn heeft betrekking op het werkterrein van de bouwbond. De Vries wijst erop dat er veel overlap is tussen de bouwbond en zijn collega’s. Dat speelt in het voorbeeld van de steenfabriek, waarvan de werknemers vooral lid zijn van de dienstenbond maar ook op de bouwplaats. “Als je een bouwplaats opgaat, is daar maar een beperkt deel van de mensen die werken lid van de bouwbond FNV. Dat heeft in zijn praktische uitwerking nadelen. Want hoe moet het bijvoorbeeld met de totstandkoming van een goed arbo-beleid, als er zoveel verschillende bonden bij zijn betrokken. Daar had dus meer aan ke worden gedaan, dan nu mogelijk zal zijn.”

Overigens zal de bouwbond de besprekingen met zijn collega’s over deze kwesties niet opschorten.

Reageer op dit artikel