nieuws

BNA positief over architectuurbeleid

bouwbreed

Dat de regering praktijk nog niet een verplicht onderdeel maakt van de architectenopleiding betreurt de BNA, voor het overige heeft de architectenbond waardering voor de architectuurnota.

Diverse onderzoeken wijzen uit dat een praktijkstage verplicht moet worden voor architecten. De architectuurnota haalt ze aan, zonder als consequentie met de daarvoor nodige wijziging van de Wet op de Architectentitel te komen. Wel wordt overleg daarover aangekondigd. De BNA verwacht daarom in dat overleg de minister van VROM alsnog te ke overtuigen van de noodzaak van een verplichte praktijkstage.

Dit stelt de BNA in een reactie op de gepresenteerde architectuurnota. Waardering overheerst voor de aangekondigde bezinning op het welstandstoezicht, de voorlichting aan incidentele opdrachtgevers, beoogde verbetering van architectuurwedstrijden en bevordering van internationale belangstelling voor de Nederlandse bouwcultuur. De BNA waarschuwt ervoor dat de overheid de eigen verantwoordelijkheid (onderwijs, bouwregelgeving en eigen opdrachtgeverschap) niet te buiten mag gaan; de overheid kan stimuleren en motiveren, “maar marktpartijen zijn zelf verantwoordelijk voor het al dan niet kiezen voor architectuur”.

Reageer op dit artikel