nieuws

BNA boos over onderzoek bouwmanagers van EIB

bouwbreed

De Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft boos gereageerd op het onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB), waaruit zou blijken dat bouwmanagers steeds vaker de stoel van architecten en aannemers gaan zitten. Directeur mr.D. van der Veer van de BNA verwijt de EIB bij het onderzoek geen hoor en wederhoor te hebben toegepast.

Van der Veer noemt in een reactie het onderzoek ‘beperkt’: “Bovendien heeft het EIB er kennelijk geen seconde aan gedacht om bij het bewuste onderzoek hoor en wederhoor toe te passen. Dit bevestigt dat het bestuur van de BNA onlangs terecht heeft besloten voor dit instituut geen verdere bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen dragen.”

De BNA was vorig jaar voor het derde jaar in het EIB-bestuur vertegenwoordigd en in die periode heeft de bond alle bestuursfuncties tegen het licht gehouden die zij in andere instanties vervulde.

Van der Veer: “We hebben ons bij al die posten afgevraagd of het voor ons zinvol was. We moeten wel wat aan zo’n bestuursfunctie hebben. Voor het EIB was dat duidelijk niet het geval. Het aantal functies dat de BNA ook in andere organen vervulde, is uitgedund. Het EIB-onderzoek geeft aan dat dit instituut niet tot de categorie organisaties behoort die werkelijk weet hoe de bouwsamenleving in elkaar zit.”

Van der Veer trekt de waarde van het EIB-onderzoek ernstig in twijfel omdat kennelijk slechts de opdrachtgevers en de bouwmanagementbureaus zelf zijn gevraagd hun visie te geven.

Suggestief

De BNA-directeur heeft vrij recent zelf een wat hij noemt ‘globaal’ onderzoek gedaan naar de rol van adviesorganisaties. “Deze”, zegt Van der Veer, “presenteren zich toch vooral zo dienstverlenend aan de markt en dan vooral aan gebureaucratiseerde opdrachtgevende instanties, lees overheden. Mijn conclusie is dat al die adviseurs prima honoraria weten te bedingen, maar aan hun opdrachtgevers geen enkele verantwoordelijkheid, laat staan aansprakelijkheid bieden. En dat doen architecten, inclusief interieur-, tuin- en landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en raadgevend ingenieurs wel!”

De opmerking in het rapport dat ‘architecten niets doen’ noemt Van der Veer suggestief: “Immers, het zijn de bouwmanagementbureaus zelf die deze visie etaleren. Dat zegt op zichzelf niets over het werkelijkheidsgehalte daarvan.”

Reageer op dit artikel