nieuws

Bijeenkomst over uitvoering Tweede Stichtse Brug

bouwbreed

Op 26 september houdt de Betonvereniging een informatieve bijeenkomst over de uitvoering van de Tweede Stichtse Brug. Hij vindt plaats in het informatiecentrum A27 te Almere. De Tweede Stichtse Brug wordt uitgevoerd volgens de methode van de vrije uitbouw. Er wordt gebruik gemaakt van hogesterktebeton, omdat het profiel van de brug gelijk moet zijn aan dat van de bestaande ernaast liggende, in lichtbeton uitgevoerde Stichtse Brug.

De bruggen vormen samen een belangrijk onderdeel van de verbreding van rijksweg 27 tussen Blaricum an Almere. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de betontechnologie en de uitvoeringstechniek. Bovendien wordt een toelichting gegeven over het voorbelasten van de op de brug aansluitende wegvakken. Aansluitend wordt een film vertoond en een rondleiding over het werk verzorgd.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de Betonvereniging, tel. 0182 532389.

Reageer op dit artikel