nieuws

Bij voorkeur financiering monumenten via gemeente

bouwbreed

Eenderde van alle eigenaren van monumenten wil naast vergunningen en subsidie ook de financiering van hun restauratieplannen via de gemeente regelen. Voorzitter mr. P. van Vollenhoven van het Nationaal Restauratiefonds onthulde die Nipo-cijfers dinsdag in Den Bosch.

Hij ondertekende daar met burgemeester mr. A. Rombouts een samenwerkingsovereenkomst die de wens van de ondervraagden uit de peiling waarheid laat worden. De overeenkomst houdt in dat de eigenaar van een monument de totale kosten van een restauratie via het gemeentelijk loket bij het Restauratiefonds kan regelen. De peiling wijst verder uit dat monumenteigenaren bij de keuze van een financiele dienstverlener de deskundigheid op het gebied van monumentenzorg belangrijker vinden dan het rentepercentage.

Den Bosch is de eenentwintigste gemeente waarmee het Restauratiefonds een overeenkomst aangaat. Van Vollenhoven gaf aan dat met de 36 grootste monumentengemeenten in ons land te willen doen. In die gemeenten ligt bijna 60 procent van alle monumenten.

Deze gemeenten hebben overigens kortgeleden gezamenlijk geprotesteerd bij staatssecretaris Nuis tegen de nieuwe ontwerp-subsidieregeling waarover het kabinet zich binnenkort zal uitspreken. In deze nieuwe regeling worden juist weer bevoegdheden overgeheveld van de gemeenten naar provincie en Rijk.

Reageer op dit artikel