nieuws

Bezwaren tegen Betuwelijn ke prijs nog opkrikken

bouwbreed

Zeventien zittingsdagen had de Raad van State uitgetrokken voor de behandeling van alle bezwaren tegen de aanleg van de Betuwelijn, met drie dagen in reserve voor als het teveel uit zou lopen. Uiteindelijk viel het mee: het kostte staatsraad mr. J. de Vries zestien dagen om de tegenstanders van de goederenspoorlijn aan te horen.

In geografische volgorde ontving De Vries in die tijd een dwarsdoorsnede van bewoners en bestuurders van West-, Midden- en Oost-Nederland in zijn statige kantoor aan de Haagse Kneuterdijk. In de zomer begonnen met de bezwaren tegen de uitbreiding van het rangeerterrein Kijfhoek onder de rook van Rotterdam, sloot hij de marathonzitting deze week af met de problemen op de laatste kilometers, van Zevenaar tot de Duitse grens.

De een verwoordde zijn grief bloemrijker en emotioneler dan de ander, maar feitelijk lieten de meeste pleidooien zich met een paar steekwoorden samenvatten: aantasting van landschap en woongenot, geluidsoverlast en vooral meer tunnels. Slechts ondertunneling van kust tot grens zou alle tegenstand wegnemen, zo leek het.

Het kantoor van de landsadvocaat wees de bezwaren consequent van de hand. “Feitelijk willen deze drie gemeentebesturen, net zoals alle anderen, een verdiepte of geboorde Betuwelijn. We praten dan over miljarden aan extra kosten. Dat is niet haalbaar”, pareerde mr. E. Schippers namens de staat op 17 augustus bijvoorbeeld de bezwaren van Geldermalsen, Tiel en Buren. Ondanks zijn vaak sussende toon lijkt de kans groot dat de landsadvocaat de stadsraden niet op alle punten zal hebben overtuigd. Halverwege de serie zittingen lieten ingewijden bij de Raad van State al weten dat het kabinetsplan niet ongeschonden de eindstreep zal halen.

Sussende toon

Vooral de geluidsnorm bleek een punt waarop de omwonenden konden scoren: in meer dan 42.000 huizen langs de route blijft het lawaai – zij het soms maar net – onder de wettelijk vastgestelde 57 decibel. Voor 506 woningen moet ontheffing van deze norm worden aangevraagd. Het aanbrengen van technische voorzieningen vermag het lawaai niet onder een aanvaardbaar peil te brengen. De NS zeiden speciale stille dwarsliggers te leggen en fluisterend materieel te gebruiken.

“Desnoods laten we de treinen langzamer rijden”, aldus een woordvoerder. Of De Vries hier genoegen mee neemt is verre van zeker. Andere problemen zijn de doorsnijding van dorpen en steden, de hoogte van het dijklichaam en zelfs de financiering van het po. De totale aanleg zou rond de f. 8,5 miljard kosten, tegenstanders schatten de kosten veel hoger in. Bijdragen vanuit Brussel zijn nog niet concreet. Een ding staat wel vast: elk bezwaarschrift dat de Raad van State zal honoreren, zal de prijs van de Betuwelijn verhogen. Het rechtscollege zal vrijwel zeker een aantal traces afkeuren. Nog afgezien van de procedurele vertragingen volgt dan waarschijnlijk een nieuw politiek debat in de Tweede Kamer. Staatsraad De Vries zei deze week in december uitspraak te zullen doen.

Reageer op dit artikel