nieuws

AVBB teleurgesteld over besluit asbestverwijdering

bouwbreed

Het AVBB is teleurgesteld in het door VROM opgestelde conceptbesluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit. De teleurstelling komt voort uit het feit dat het ministerie ook de verwijdering van hele kleine hoeveelheden asbest uitsluitend door gecertificeerde bedrijven wil laten uitvoeren.

Het AVBB vindt het jammer dat door zowel werknemers- als werkgeversorganisaties overeengekomen werkzaamheden die van certificatieplicht zouden moeten worden vrijgesteld, niet zijn opgenomen in het conceptbesluit. Gedacht moet worden aan de verwijdering van een asbest-stelplaatje onder een raamkozijn, enkele asbestcement golfplaten op een schuurtje of asbestcement dakgoten.

De inschatting van het AVBB was dat de voorschriften (bestaande uit verplichte inschakeling van een gecertificeerd bedrijf) voor dit soort werkzaamheden veel te ver voeren. De organisatie heeft dit tijdig en uitvoerig gedocumenteerd aan het ministerie laten weten. VROM heeft de uitzonderingen op de regel echter niet meegenomen in het concept.

Het AVBB wijst er nu op dat zijn argumenten worden gestaafd door onderzoeksgegevens en expertise van deskundigen, waaruit blijkt dat de gezondheidsrisico’s bij deze werkzaamheden verwaarloosbaar zijn. Om die reden heeft de werkgeversorganisatie, samen met de Algemene Schoorsteenvegers Patroonsbond, opnieuw een brief gestuurd naar VROM om het conceptbesluit alsnog te wijzigen.

Reageer op dit artikel