nieuws

AutoMinder effectief tegen diefstal machines Anti-diefstalsysteem leidt tot halvering verzekeringspremie

bouwbreed

De Engelse verzekeringsmaatschappij Bradstock, Blunt en Thompson Ltd. gaat gebruikers van de AutoMinder, een ingenieus anti-diefstalsysteem voor machines, kortingen op verzekeringspremies aanbieden van 50% en meer. Bradstock, geimponeerd door de doeltreffendheid van deze machine-beveiliging, tracht met andere grote verzekeringsorganisaties te komen tot een algemene ning van het systeem en bij toepassing ervan tot verlaging van de kosten diefstalverzekering.

Ook in Engeland is diefstal van bouwmachines- en voertuigen een nog steeds toenemend probleem. Ondanks het grote aanbod van anti-diefstalsystemen en technieken is men er, evenals in andere landen in Europa, niet in geslaagd aan dit euvel een halt toe te roepen. Het lijkt er nu evenwel op dat, met de ontwikkeling van de ‘AutoMinder’, criminele organisaties en machinedieven, hier letterlijk een harde noot te kraken krijgen.

Het anti-diefstalsysteem is, hoe ongeloofwaardig het ook moge klinken, ontwikkeld met behulp van een groep van de meest notoire machinedieven in het Verenigd Koninkrijk. De gedetineerden kregen van Carol Salisbury, voormalig lerares aan een handelsopleidingsinstituut, de vraag voorgelegd, “welke type beveiliging zij het minst graag zien toegepast op machines die ze willen stelen”. “Als deze ‘adviseurs’ van mevrouw Salisbury het bij het rechte eind hebben, zou de met hun informatie thans ontwikkelde AutoMinder, wel eens een beveiligingssysteem ke zijn dat dieven dwingt om te zien naar alternatieve bezigheden”, aldus een woordvoerder van een verzekeringsorganisatie.

Mevrouw Salisbury staat momenteel aan het hoofd van het bedrijf AutoMinder International dat is begonnen met het in serie vervaardigen van het gelijknamige anti-diefstalsysteem. De meeste van de vele tientallen bestaande systemen werken volgens het principe van het onderbreken van de elektrische voeding van de motor. Maar een beetje geoefende dief is in staat die met nieuwe verbindingen toch weer te omzeilen.

Stop op brandstof

Door deze beveiligingsmethode echter te combineren met een elektronische ‘stop’ op de brandstoftoevoer is een systeem gecreeerd dat door dieven nauwelijks meer buiten werking is te stellen. De AutoMinder is deels in de brandstoftank gebouwd. Elke vorm van demontage of beschadiging van de tankconstructie heeft beschadiging van het systeem tot gevolg waardoor de desbetreffende machine niet meer is te starten. Alleen een elektronische sleutel in combinatie met het ingeven van een geheime cijfercombinatie kan de machine starten.

Deskundigen menen dat elk beveiligingssysteem is te kraken. Dus ook de AutoMinder kan geen 100% garantie bieden. De truc is echter om een beveiligingssysteem zodanig te maken dat veel tijd wordt gevraagd om de werking ervan uit te schakelen. Bij het merendeel van de diefsta.

Wanneer machines verdwijnen gaat het in veel gevallen om vormen van joy-riding met de hiervoor gebruikte transportvoertuigen. Een beveiligde machine plaatsen op een dieplader met niet-beveiligde trekker biedt derhalve weinig zekerheid tegen ontvreemding. Bovendien is een gangbare machinebeveiliging, als de tijd daarvoor beschikbaar is, op een geheime plek uit te schakelen. Een machine uitgerust met de AutoMinder is met een kraan of heftruck ook over te laden. De machine draaiende te krijgen is een ander verhaal.

Diefstal bouwmachines loopt in miljoenen

Verzekeringsorganisaties in Engeland worden jaarlijks geconfronteerd met een schadeclaim aan gestolen bouwmachines van f 750 miljoen. Volgens de Bond van Verzekeraars in Nederland is uit onderzoek gebleken dat in ons land jaarlijks ca. 1500 tot 2000 machines met een geschatte waarde van ongeveer f. 35 tot f. 40 miljoen van terreinen en bouwplaatsen verdwijnen. Dat met name in Engeland diefstal van bouwmaterieel op zo grote schaal voorkomt is terug te voeren naar de bouwmarkt zelf waar de aannemerij voornamelijk gebruik maakt van huurmachines. Met name het materieel zonder vaste bedieningsman, waarmee minder zorgvuldig wordt omgesprongen maar ook kleine machines zoals minigravers vormen voornamelijk het doelwit van criminele organisaties en dieven. Het is de Britse verzekeringswereld er derhalve alles aan gelegen om schade door diefstal van machines terug te brengen. Nu er in ons land duidelijk meer en meer een trend waarneembaar is in huur/verhuur van bouwmachines dient er voor te worden gewaakt dat in Nederland eenzelfde situatie ontstaat als in Engeland.

Reageer op dit artikel