nieuws

Arbo-investeringen leveren geld op

bouwbreed

Investeren in arbeidsomstandigheden in de bouw levert al heel snel geld op. Dit zei minister Melkert gisteren tijdens de uitreiking van een certificaat aan de regionale arbodienst van de GGD Flevoland.

De minister wees er daarbij op dat zijn ministerie voorbeeldpoen heeft gefinancierd. Deze zijn beschreven in het handboek ‘Gezonder werken, minder verzuim’. “Uit de kosten-baten analyses blijkt dat de terugverdientijd van investeren in preventie buitengewoon kort zijn. In de bouw leverde elke gulden investering in gezonder werken binnen twee jaar een rijksdaalder op. Met andere woorden: gezonder werken is niet alleen prettig voor de werknemers, maar levert netto vele harde guldens op voor de werkgever”, aldus de bewindsman.

Reageer op dit artikel