nieuws

Amsterdam mag haven uitbreiden

bouwbreed

Amsterdam mag de Houtrakpolder inlijven. Provinciale Staten van Noord-Holland hebben dat maandag besloten. Het besluit betekent dat de hoofdstad in het gebied de Afrikahaven kan aanleggen. PS wezen protesten af van onder andere bewoners van het kunstenaarsdorp Ruigoord, dat in de polder ligt. Een voorstel van het dorp om een referendum te houden over het inlijven van de polder, wees een meerderheid van de Staten eerder op de dag al af.

De Houtrakpolder ligt nu nog in de gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude. Over de grensverandering is jarenlang veel te doen geweest. Haarlemmerliede-Spaarnwoude heeft zich altijd fel verzet tegen grenswijziging. De gemeente verliest met de overdracht van de polder een kwart van haar grondgebied.

Het kunstenaarsdorp Ruigoord dreigt door de aanleg van de haven te verdwijnen. Volgens commissaris van de Koningin Van Kemenade zal het echter zo’n vaart niet lopen. De oude dorpskern van Ruigoord kan volgens de bewindsman behouden blijven, ook na aanleg van de haven.

Tegen het voorstel om de polder bij Amsterdam in te lijven waren door dertien instanties en 69 bewoners van Ruigoord schriftelijke bezwaren ingediend. Veel insprekers vinden dat de economische noodzaak van de haven niet is aangetoond.

De fracties van CDA, VVD, PvdA D66 en Groen-Links zijn voor wijziging van de grens. Zij vinden de aanleg van de Afrikahaven belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid. Met de aanleg van de haven worden zo’n 10.000 nieuwe banen gecreeerd. Drie kleine partijen (de Groenen, GPV/RPF en AOV) waren tegen.

Reageer op dit artikel