nieuws

Ambtenaren voorspellen hoger effect variabele premie dan CPB

bouwbreed

Door de hoogte van de ww-premie te varieren per bedrijf kan het aantal ontslagen met 15% per jaar dalen. Dat staat in een interne notitie van ambtenaren van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Daarmee zijn zij veel optimistische dan het CPB.

Op dit moment komen er jaarlijks bijna 500.000 werknemers in de ww terecht. Door premiedifferentiatie zouden dat er circa 75.000 minder ke zijn. Met dit getal zitten de ambtenaren vijf keer zo hoog als het Centraal Planbureau, dat op verzoek van de SER berekende dat het plan 15.000 werklozen zou schelen. En dat was dan nog een optimistische schatting. In het slechtste geval zou er slechts een voordeel behaald worden van 5000 mensen die niet in de ww komen.

In de bouw is al heftig gereageerd op de plannen, omdat deze sector daardoor zwaar getroffen dreigt te worden. Doordat er vaak sprake is van discontinuiteit in de productie, is er ook een grote frictiewerkeloosheid. Daarnaast gebeurt er in de bouw al heel wat, om te proberen deze fricties op te vangen.

In de gww-sector worden proeven genomen met het zogenoemde jaarmodel. Daarin wordt in de zomer langer gewerkt, hetgeen gecompenseerd wordt in de wintermaanden. Daarnaast worden er al jaren pogingen gedaan om de binnenjaarlijkse discontinuiteit tegen te gaan door een betere spreiding van de aanbestedingen over het gehele jaar.

Premiedifferentiatie in de ww vormt sinds een jaar onderwerp van discussie in politiek Den Haag. Aanleiding was een werkbezoek van Kamerleden aan de Verenigde Staten, waar een dergelijk systeem al bestaat. Na terugkeer toonden onder anderen Vreeman (PvdA) en Bakker (D66) zich er enthousiast over.

Voordelen

Ook PvdA-minister Melkert (Sociale Zaken) voelt er wel voor. Zijn staatssecretaris, de VVD’er De Grave, zei vorige week in het weekblad Elsevier dat hij wel voordelen ziet in premiedifferentiatie, maar dat hij tevens vreest dat Nederland daardoor een minder aantrekkelijk vestigingsland wordt voor internationale bedrijven.

De ambtenaren van Sociale Zaken zijn er bij hun berekeningen van uit gegaan dat de ww-premie voor de helft afhankelijk wordt gemaakt van de uitkeringslasten die een bedrijf in het verleden heeft veroorzaakt. Het systeem lijkt op de premiedifferentiatie in de wao die het kabinet in 1998 wil doorvoeren.

Het is nog onbekend wanneer Melkert en De Grave met een standpunt over de

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels