nieuws

673 Wandelwagentjes

bouwbreed

Het zal je maar overkomen. In je (politieke) onschuld en onbenul besluit je een paar honderd woningen meer te laten bouwen in het gebied Laakhaven-Centraal en een paar (zomer) maanden later ben je aan het einde van je latijn als wethouder in Den Haag. Rob van Laar is de naam.

In het Haagse college verantwoordelijk voor economische zaken en dat tot stijgende ergernis van niet alleen zijn VVD-collega’s in de gemeenteraad. Niet goed geluisterd onder meer naar zijn bestuurscollega Peter Noordanus (PvdA), die volkshuisvesting in zijn portefeuille heeft, misschien….?

Een ogenschijnlijk onbelangrijk detail in het totaal van de bouw in Den Haag en de diverse Vinex-locaties in die regio, waarvan het gemeen volk in het afgelopen weekeinde uitvoerig kennis kon nemen in het atrium van het gemeentehuis, zo groot als de kathedraal van Canterbury. Een informatieve beurs voor koper en huurder met als binnenkomertje de grote informatiebus inbraakpreventie van de Haagse politie. Wellicht een gerede aansporing aan bouwers en verhuurders voor aflevering van hun product die inbraakpreventie eens te bestuderen….

Blijft het feit dat gedurende drie dagen enige tienduizenden geinteresseerden – inclusief 673 wandelwagentjes-met-inhoud – door dat atrium dwaalden in de hoop een betaalbare woning te vinden in huur of koop en ook om te begrijpen wat nu eigenlijk een stadsvilla is en f. 273.000, vrij op naam, voor een appartement tweehoog met ’n balconnetje een normale zaak.

Voor bijzonder veel jongverliefden een atrium vol met niet of nauwelijks te verwezenlijken wensen, ondanks een lage hypotheekrente. Huren tegen een betaalbare prijs… ho maar….

Een simpel voorbeeld vormen de honderd huurwoningen in het Leidschendamse Park Veursehout, die – nog niet eens gebouwd zijnde – een huur moesten gaan opbrengen vanaf f. 1200. Reden voor de rk woningbouwvereniging Leidschendam af te haken onder het motto: niet passend bij onze doelgroep. Liefhebbers: Vanaf f. 235.000 vanaf februari volgend jaar….

In het atrium een reeks van makelaars uit de regio, geflankeerd door de gebruikelijke leveranciers van dubbelglas e.d., maakte van de gelegenheid gebruik hun betrouwbaarheid nog eens te benadrukken, een plastic tasje uit te reiken alsmede een kleurrijke brochure. Van dat laatste werd royaal gebruik gemaakt alsof de dagen van de vroegere Damesbeurs in het oude Houtrust waren teruggekeerd of de Reisbeurs in Utrecht het vakantieseizoen inluidde. Het atrium verworden tot een markt….

Ook bouwers – Noorlander uit Leiderdorp niet uitgezonderd – hadden zich met MAB, IBC, het Sociaal Fonds Bouwnijverheid en het Bouwfonds Woningbouw op de ‘markt’ geworpen. De eerste met klare taal, de ander met kreten als wonen in Haagse traditie, in moderne traditie en zelfs wonen in klassieke traditie.

Dat laatste mag toch zeker niet de bedoeling zijn. Die traditie blijkt te neigen naar moeten blijven wonen in nog op te knappen stadsvernieuwings- en vroeg-na-oorlogse wijken, zijn de vergrijsde-, de verschraalde- en de hoogbouw-doorgangswijk. Bij de opening van de beurs voor koper en huurder bood Martin van Rijn, de op-een-na-hoogste-baas van de rijksvolkshuisvesting geen oplossing…..

Reageer op dit artikel