nieuws

Zweden voert aftrek onderhoud weer in

bouwbreed Premium

De hernieuwde invoering van belastingaftrek voor onderhoud aan woningen levert in Zweden jaarlijks werk op voor 44.000 mensen. Dat is de prognose van de rijkswoningbouwdienst van het ministerie van Volkshuisvesting.

De fiscale faciliteiten gelden voor de periode van medio april 1996 en geheel 1997, en geven de mogelijkheid voor een aftrek van 30 % van de arbeidskosten met een maximum van omgerekend circa f. 2600 per jaar. Voor deelnemers in een cooperatieve woningbouwvereniging is het maximum bij individuele maatregelen ruim f. 1200; het bedrag voor in verenigingsverband ondernomen onderhoud beloopt f. 5000. In 1993 en 1994 bestonden eveneens mogelijkheden voor reductie van het belastbaar inkomen. Het initiatief is vooral bedoeld om het zwart werken tegen te gaan en het moet ook een bijdrage leveren aan de bestrijding van de werkloosheid.

Reageer op dit artikel