nieuws

Zuid-Holland bespreekt toekomst bouwzand

bouwbreed

De afdeling Bodem en Afvalstoffen van de provincie Zuid-Holland bespreekt op 25 september mogelijkheden voor alternatieve toeslagmaterialen in beton en alternatieven voor beton. Dat gebeurt op een bijeenkomst in het provinciehuis in Den Haag. De betrokken onderzoekers presenteren daar hun bevindingen en bespreken die met de deelnemers en vertegenwoordigers van de provincie.

Zuid-Holland gaf in 1995 opdracht voor het onderzoek naar de alternatieve materialen. Een van de studies ging in op de mogelijkheden beton- en metselzand te winnen uit sorteer- en brekerzeefzand. Ook brekerzand en zand uit sanerings- en hergebruiksgrond en baggerspecie dienden aan de orde te komen. Een andere studie moest de waarde van zeezand in beton- en metselwerk beoordelen.

Aandacht ging voorts uit naar de beperking van het zandgebruik door anders te ontwerpen en te rekenen, andere betonsoorten te gebruiken en door beton te vervangen door andere materialen. Verdere studies richtten zich op zand uit secundaire winning en op de markttechnische gang van zaken.

Invloed

Onderzoek dat TNO voor Rijkswaterstaat uitvoerde toonde goede mogelijkheden aan voor fijn(er) zand als alternatief toeslagmateriaal voor beton. Onder die categorie valt het zeezand waarvan Zuid-Holland veel verwacht. Met Noord-Holland begon de provincie een studie naar de technische-, milieuhygienische- en economische aspecten van dit zand. In opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde vonden twee studies plaats naar besparing en zuinig gebruik van granulaire grondstoffen.

Mogelijkheden daarvoor biedt het Nationaal Pakket Duurzaam bouwen. Zuid-Holland laat nagaan welke invloed deze feiten uitoefenen op de voorziening met beton- en metselzand en op de preventiedoelstelling in het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen.

Reageer op dit artikel