nieuws

Zonneboilerbezitter gebruikt minder warm water

bouwbreed

Huishoudens die over een zonneboiler beschikken verbruiken per persoon minder warm water dan huishoudens zonder zonneboiler. Dat blijkt uit een studie die Ecofys uitvoerde in opdracht van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem). Huishoudens met zonneboiler gebruiken per persoon per dag 25 liter, terwijl dit verbruik bij huishoudens zonder zonneboiler 33 liter bedraagt. Huishoudens die voor hun warmwatervoorziening zijn aangesloten op een stadsverwarmingsnet gebruiken zelfs 47 liter warm water per persoon per dag. Volgens Ecofys is dat te verklaren doordat in deze woningen per tijdseenheid meer water kan worden getapt dat elders.

Door de verschillen in woningbezetting ontstaat een iets ander beeld als het warmwaterverbruik niet per persoon, maar per huishouden wordt vergeleken: met zonneboiler 93, zonder zonneboiler 89 en met stadsverwarming 107 liter per huishouden per dag.

Ecofys tekent bij de uitkomsten van het onderzoek wel aan dat de gegevens nog te beperkt zijn om het gevonden lagere verbruik bij zonneboiler-bezitters significant aan te tonen. Daarvoor is verder onderzoek noodzakelijk. De onderzoekers bevelen verder aan een verbruik van 90 liter per huishoudens per

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels