nieuws

Windenergie goed voor 20 procent behoeftedekking

bouwbreed

Windenergie kan uiteindelijk 20 procent dekken van de behoefte aan energie. Tot deze conclusie komt het Amerikaanse Worldwatch Institute in een onlangs gepubliceerde studie.

Op het ogenblik draagt windenergie 1 procent bij aan de energieproductie. Wel is er sinds 1990 sprake van een groei van 150 procent, terwijl de toename van kernenergie in die periode maar 6 procent was.

Het vermogen van windenergie over de hele wereld bedraagt op het ogenblik slechts 5000 megawatt. Tot de landen die vooraan lopen bij het gebruik van deze vorm van energieopwekking, behoren de Verenigde Staten, Duitsland, Denemarken en India.

Een kilowattuur met door windmolens opgewekte energie kost nu bijna acht cent. Dat is te vergelijken met de kostprijs bij fossiele brandstoffen. Bij een grotere toepassing van windenergie kan de prijs sterk omlaag, aldus Christopher Flavin, een van de opstellers van de studie.

Hij gaat ervan uit dat wind de komende tien jaar de belangrijkste energiebron wordt.

Reageer op dit artikel