nieuws

Weer meer werk in dakbedekkersbranche

bouwbreed

Vebidak, vereniging dakbedekkingsbranche Nederland, constateert dat de bedrijvigheid vanaf vorig jaar weer is toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. Het niveau van 1992 is echter niet is bereikt. Dat blijkt uit het jaarverslag van de brancheorganisatie.

Het verminderde werkvolume heeft geleid tot een prijserosie. Hoewel Vebidak niet veel waarde wenst te hechten aan prognoses, is de vereniging niet erg optimistisch voor de economische bedrijvigheid van haar leden in de komende jaren.

Inmiddels heeft Vebidak 190 aangesloten bedrijven, die samen een omzet realiseren van ongeveer f. 800 miljoen. Dat is ongeveer 75% van de omzet van de hele bedrijfstak. Nieuwe leden moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen.

Bij de viering van het 12,5 jarig bestaan vorig jaar, was er weinig reden voor uitbundigheid. Toch is binnen Vebidak veel werk verzet. De werkgroep Opleidingen heeft een geheel vernieuwde opleiding. ‘Ondernemers- en Kaderopleidingen Dakbedekkingsbranche’ op poten gezet als vervanging van het oude Vakbekwaamheidsdiploma. De opleidingen zijn inmiddels al begonnen.

Vebidak heeft binnen de koepel van de vereniging MKB Nederland (midden- en kleinbedrijf) de problematiek met betrekking tot Ziektewet en WAO nauwlettend gevolgd en houdt met betrekking tot de ontwikkelingen de vinger aan de pols.

Reageer op dit artikel