nieuws

Warmtepompen zonder subsidie te duur

bouwbreed

Elektrische warmtepompen voor ruimteverwarming en warmwatervoorziening zijn zonder subsidie nog veel te duur in aanschaf en gebruik. Dat blijkt uit een onderzoek, dat Tebodin heeft gedaan in opdracht van Novem (Nederlandse onderneming voor energie en milieu).

Tebodin heeft de economische perspectieven onderzocht van vier water/waterwarmtepompsystemen voor ruimteverwarming en warm tapwaterbereiding in woningen. Het betreft een warmtepomp met grondwater als warmtebron, een met een verticale bodemwarmtewisselaar, een met oppervlaktewater als warmtebron en een met restwater als warmtebron.

De onderzoekers hebben de jaarlijkse kosten van de pompen bestaande uit afschrijvings-, onderhouds- en energiekosten, vergeleken met die van een HR-ketel. Ze zijn daarbij uitgegaan van de huidige energiekosten en de marktprijzen die voor warmtepompen gelden bij een afname van 500 stuks. De conclusie is, dat de jaarlijkse kosten van de warmtepompen aanzienlijk hoger zijn dan die van de HR-ketel. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere investeringskosten van zowel de warmtepompen als die voor het benutten van de warmtebronnen. Verder werkt de invoering van de energieheffing in het nadeel van de warmtepompen. De energieheffing houdt in, dat huishoudens een toeslag betalen op zowel gas als elektriciteit.

Vrijstelling

Daarbij geldt, dat de eerste 800 m3 gas en de eerste 800 kWh elektriciteit van de toeslag zijn vrijgesteld. Elektrische warmtepompen worden voornamelijk toegepast in woningen die geen gasaansluiting hebben. Dat betekent dat bewoners van deze woningen alleen zijn vrij te stellen voor toeslag op de eerste 800 kWh elektriciteit.

Deze 800kWh wordt door het gebruik van de warmtepomp al snel bereikt, waardoor bewoners over het meerverbruik van elektriciteit de volle mep toeslag moeten betalen. Hierdoor wordt de besparing op energie door het gebruik van de warmtepomp volledig teniet gedaan. Warmtepompen gebruiken volgens Tebodin aanmerkelijk minder energie dan HR-ketels. Dat is eigen aan de werking van het systeem.

Hoge kosten

Als elektrische warmtepompen vrij zouden worden gesteld van de energieheffing, zou de situatie er aanzienlijk gunstiger op worden. Daarbij houdt Tebodin er rekening mee, dat de 20 procent subsidie op warmtepompen en de aanleg van de voorzieningen voor de warmtebron, zoals die geldt, gehandhaafd blijft. De vrijstelling van de energieheffing ziet Tebodin als eenvoudig te verwezenlijken. De vrijgestelde voet voor aardgas zou moeten worden overgeheveld naar de gebruiker van een elektrische warmtepomp. Als aan al deze voorwaarden wordt voldaan, dan zijn de jaarlijkse kosten van warmtepompsystemen met de voornoemde warmtebronvoorzieningen even hoog als die van een HR-ketel.

Reageer op dit artikel