nieuws

Voorstel GS herindeling Limburg deels afgekeurd

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van Limburg moeten een deel van het ‘huiswerk’ over de gemeentelijke herindeling overmaken. Staatssecretaris Van de Vondervoort van Binnenlandse Zaken heeft het provinciaal bestuur schriftelijk laten weten een bredere aanpak van de herindeling voor te staan dan het provinciaal bestuur heeft vastgesteld. Van de Vondervoort sluit niet uit dat zij die procedure zelf aanzet.

Tot 1 november aanstaande krijgt de provincie de kans om de staatssecretaris schriftelijk ervan te overtuigen dat de vastgestelde herindelingsplannen rond deze steden voldoende zijn. GS hebben in een gesprek met de staatssecretaris reeds meegedeeld, dat het niet beginnen van een herindelingsprocedure rond Heerlen ‘de problemen in de betreffende regio niet oplost’. Een nader onderzoek is door het provinciaal bestuur toegezegd.

De gemeente Heerlen, die vasthoudt aan de herindeling van de Oostelijke Mijnstreek, heeft inmiddels water bij de wijn gedaan. De gemeente Kerkrade mag, volgens de laatste visie van Heerlen, naast Heerlen zelfstandig blijven.

Van de Vondervoort wil ook een bredere aanpak voor de herindeling dan de samenvoeging van Sittard en Geleen. Er moet volgens haar een grenscorrectie plaatsvinden met Born. Het NedCar-terrein moet bij de nieuwe gemeente Sittard/Geleen gevoegd worden; de gemeenten Beek en Stein moeten bij de herindelingsgesprekken rond Sittard/Geleen betrokken worden.

Woningbouw

Wat Maastricht betreft is de bewindsvrouwe (voorlopig?) akkoord met de visie van Limburg op de woningbouw en het niet openbreken van het Mergelland. Van de Vondervoort wil van GS wel weten waarom Maastricht genoegen moet nemen met een regionaal bedrijventerrein dat uit Beek aangestuurd wordt. Indien GS het antwoord hierop niet duidelijk ke motiveren zal Van de Vondervoort zich na 1 november beraden op een gemeentelijke herindeling rond Maastricht en daar ook de woningbouw bij betrekken.

Instemming wordt betuigd met de herindelingsprocedure rond Venlo en Roermond. Het overleg tussen Venlo en de buurgemeenten is vastgesteld op 12 september.

Reageer op dit artikel