nieuws

Vermindering uitstoot kooldioxide op goede weg

bouwbreed Premium

De doelstelling van de vermindering van uitstoot van kooldioxide in het Milieu Actie Plan-2 is voor 42% bereikt. In het jaar 2000 moet de uitstoot van C02 drastisch zijn verlaagd. MAP-2 begint vruchten af te werpen, aldus EnergieNed, Vereniging van Energiedistributiebedrijven in Nederland.

Er is nog veel te doen om de doelstelling te halen, aldus dr. R.H.J. van ’t Hullenaar, algemeen directeur van EnergieNed tijdens een presentatie van de MAP-resultaten. Sinds 1994 zijn de energiebedrijven bezig met een inhaalslag. In dat jaar is de MAP-2 van start gegaan. De einddoelstelling ligt bijna twee maal zo hoog als van MAP-1. Vorig jaar is de uitstootreductie van CO2 aan de verbruikerzijde ruim 0,55 miljoen ton geweest. Aan de productiezijde is de vermindering op 1,1 miljoen ton uitgekomen. Aan de verbruikerszijde is de vermindering van CO2 voor wat betreft de huishoudens met 0,10 miljoen ton CO2 toegenomen. Bij de zakelijke markt, die wordt bepaald door utiliteitsgebouwen en industrie, is de verminderde uitstoot ten opzicht van 1994 minimaal. De totale uitstoot van CO2 bedroeg in 1990 in Nederland 180 miljoen ton. Daarvan valt 78 miljoen ton onder invloed van de energiedistributiesector.

Zonder tegenmaatregelen komt de CO2-uitstoot in het jaar 2000 op 93 miljoen ton te staan. Om nu in het jaar 2000 in lijn met het Nationaal Milieuplan 3% onder het niveau van 1990 te komen, moet nog ongeveer 17 miljoen ton worden gereduceerd. Uit de cijfers blijkt eens te meer hoe ambitieus de doelstelling door EnergieNed in MAP-2 is gesteld.

Over de streep

“Er zal echter nog een behoorlijke inspanning moeten worden geleverd, om de zakelijke markt over de streep te trekken om in energiebesparing te investeren”, aldus Van ’t Hullenaar. Het op hoofdlijnen vastgestelde energiebesparingsplan voor het MKB (Midden- en Klein Bedrijf) zal hieraan een belangrijke bijdrage aan gaan leveren. Aan de productiezijde blijft de warmte-krachtkoppeling (WKK) de belangrijkste pijler waarop de energiebesparing rust. Na de bezinningsperiode van enkele jaren, waarin is bestudeerd hoe aan het dreigende elektriciteitsoverschot het hoofd valt te bieden, maakt de WKK een beheerste groei door.

Verder komen de stortgaspoen goed op gang. Anders is dit gesteld met duurzame energie. Plannen voor het leveren van duurzame energie komen maar moeizaam uit de verf. Halverwege het MAP is nog slechts 17% van de einddoelstelling bereikt. Vooral op het gebied van duurzame energie, is een immense inspanning nodig om nog maar in de buurt te komen van de doelstelling in het jaar 2000.

Vast op geld

“Het zit daarbij vooral vast op het fourneren van financiele middelen,” zei de directeur. Hij pleitte voor het totstandkomen van een markt voor duurzame energie op basis van vraag en aanbod, in plaats van door subsidies. Naar schatting is volgens hem jaarlijks f. 250 miljoen nodig om in het jaar 2000 ongeveer 3% duurzame elektriciteit te ke leveren. Het zal een moeilijke klus worden. Zeker als men zich realiseert, dat de totale MAP-inkomsten vorig jaar f. 293 miljoen bedroegen. Hiervan is ruim de helft uitgekeerd in de vorm van subsidie voor isolatie, HR-(Hoog Rendement-)ketels en energiezuinige verlichting. Het overige geld is besteed aan onder meer investeringen in diverse energiebesparingspoen en aan voorlichting.

Inmiddels zijn de voorbereidingen begonnen voor het Milieu Actie Plan-3. Aan het eind van dit jaar moet MAP-3 klaar zijn, waarin de doelstellingen voor de laatste vier jaar worden vastgelegd.

Reageer op dit artikel