nieuws

Strukton aast op onderdelen failliet Belgisch bouwbedrijf

bouwbreed Premium

Strukton, het bouwbedrijf van de Nederlandse Spoorwegen, aast op onderdelen van de failliete Belgische aannemer Pieters-De Gelder. Het Nederlandse concern is vooral geinteresseerd in de dochterbedrijven die zich bezighouden met het bouwen van bruggen en tunnels bij spoorverbindingen, de zogeheten ‘spoorse werken’.

Volgens een woordvoerster van Strukton zijn ze slechts een van de vele geinteresseerden voor deze activiteiten. Curator J. Dauwe verklaarde echter tegenover het Belgische blad ‘De Financieel Economische Tijd’ dat Strukton de enige is waarmee hij verkennende besprekingen voert. Dauwe hoopt dat die op korte termijn resultaat opleveren.

Pieters-De Gelder, goed voor een totale omzet van een kleine f. 100 miljoen, zal in drie onderdelen worden verkocht. De activiteiten waarop Strukton aast zijn goed voor een jaarlijkse omzet van enkele tientallen miljoenen guldens.

Pieters-De Gelder is geen onbekende voor Strukton. Vorig jaar nam het Nederlandse concern de railbouwactiviteiten over van de Belgische onderneming. Bovendien werken beide bedrijven al samen bij diverse poen.

Reageer op dit artikel