nieuws

Spookbedrijven schaden Australische bouw

bouwbreed Premium

De Australian Securities Commission (ASC) bindt de strijdt aan met spookbedrijven. Die benadelen het zakenleven jaarlijks voor om en nabij f. 1,6 miljard. Pakweg de helft van deze malafide ondernemingen is in de bouw- en aanverwante bedrijfstakken te vinden. Dat zou betekenen dat de Australische bouw daardoor jaarlijks met minstens een half miljard aan onbetaalde rekeningen blijft zitten.

De spookbedrijven laten schulden oplopen en nemen aan de lopende band kredieten op. De beheerders sluiten het bedrijf doorgaans van de ene op de andere dag en beginnen vaak op hetzelfde adres met de ‘verdiensten’ onder een andere naam een nieuwe onderneming.

Bij elkaar schaden de spookbedrijven ruim 9000 ondernemingen waarvan ongeveer 36 procent tot het kleinbedrijf behoort. Slechts een enkeling dient over deze gang van zaken een klacht in. Onderzoek van de ASC leerde dat zo’n 60 procent van de ondervraagden de handelwijze van de spookbedrijven afkeurt maar 80 procent merkte daarbij op dat het op voorhand moeilijk is vast te stellen of een bedrijf wel of niet te goeder trouw is.

Rechtbank

De leiding van een spookbedrijf bestaat doorgaans uit twee directeuren die samen over niet meer dan pakweg f. 1810 aan zakelijk kapitaal beschikken. Tot op heden kon de ASC nog geen van de malafide ondernemers voor de rechtbank dagen. De organisaties onderzoeken 280 gevallen van dergelijk bedrog. Blijft het bedrag wat daarmee is gemoeid beneden de f. 1,2 miljoen dan bestaan er weinig mogelijkheden het gerecht in te schakelen. Temeer omdat de juridische aanpak van beruchte grootspeculanten als Christopher Skase en Alan Bond veel tijd en middelen in beslag neemt. Mede daardoor kon de ASC in 1995 slechts 252 dossiers op een totaal van 7000 klachten behandelen.

Advocaten die in dit soort zaken zijn gespecialiseerd, menen dat de Australische betalingsmoraal in de afgelopen jaren op erg losse schroeven is komen te staan. De oorzaak daarvan ligt mede in de uitlatingen en handelingen van gewetenloze boekhouders en juristen die ervan uitgaan dat rekeningen niet per definitie moeten worden betaald.

De advocaten die de belangen van de bedrogen ondernemers behandelen, wijzen erop dat spookondernemers eerlijke ondernemers beduidend lagere offertes aanbieden. Daarmee begint een keten van financiele schade die hele bedrijfstakken in een kwaad daglicht stelt. De ASC wil dit tij met een publiciteitscampagne keren er werkt aan de opzet van een fonds ter bestrijding van malafide ondernemers.

Reageer op dit artikel