nieuws

Schorsing geeist van vergunning zandwinning

bouwbreed Premium

Het bedrijf Amstelzand BV uit Haarlem krijgt te maken met een maandelijks terugkerende schadepost van f. 12.000 als de voorgenomen zandwinning in het Amstelmeer in de kop van Noord-Holland niet op korte termijn van start kan gaan. De advocaat van het bedrijf, N.S.J. Koeman, verklaarde dat tijdens een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag.

De spoedprocedure is aangespannen door de gemeente Wieringen en Milieufederatie. Zij vrezen dat de winning van in het totaal 5 miljoen m3 zand uit het Amstelmeer milieuschade zal opleveren. Zout water zou door de activiteiten meer landinwaarts gaan stromen.

De federatie en de gemeente hebben in deze kwestie een sterke troef in handen. Hun advocaat, mevr. A.M. von Meyenfeldt, wees op het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen, waarin het kabinetsstandpunt staat inzake toekomstige zandwinningen. In het structuurschema staat dat in het Amstelmeer “in beginsel geen winning” van zand mag plaatsvinden. Alleen wanneer de absolute noodzaak wordt aangetoond, zou het wel mogen.

Volgens de advocaat heeft het provinciebestuur van Noord-Holland in dit geval niet aangetoond waarom er een absolute noodzaak is om momenteel zand uit het meer te winnen.

Er zouden alternatieven genoeg voorhanden zijn. Er zou nog volop zand ke worden gewonnen uit het IJsselmeer. Daar moeten nog volop vaargeulen worden uitgediept.

Ontziltingsinstallatie

Volgens woordvoerders van de rijksoverheid en het provinciebestuur is er sprake geweest van een zorgvuldige belangenafweging. Het bedrijf voorziet in een belangrijk deel van de zandbehoefte in het noordelijk gedeelte van Noord-Holland (Alkmaar en daar boven) Dat zand werd voornamelijk uit de Waddenzee gehaald. De overheid wil de winningen uit de Waddenzee minimaliseren. In de toekomst (over vier tot vijf jaar) zal de jaarlijks benodigde hoeveelheid zand (1,2 miljoen kubieke meter) voor noord Noord-Holland uit de Noordzee gewonnen worden. Daartoe moet in Den Helder een ontziltings- en overslaginstallatie worden gebouwd. Zolang die er nog niet is, wil men met zand uit het Amstelmeer ke werken. Het alternatief, zand uit het IJsselmeer, zou vanwege de langere transportroute naar onder meer Alkmaar te duur worden. Een Milieu Effect Rapportage zou hebben aangetoond dat de schadelijke effecten van de winning uit het Amstelmeer nihil zijn.

Namens het zandwinbedrijf bracht advocaat Koeman nog naar voren dat het hem met name van de Milieufederatie bevreemdt dat die tegen de winning uit het Amstelmeer is. “Als er wordt gezegd: ga maar weer naar de Waddenzee, dan zou Amstelzand dat prima vinden. Maar ik weet zeker dat ze dan ook in het geweer komen”, aldus de advocaat.

Fors renteverlies

Volgens hem heeft Amstelzand al veel geld geinvesteerd in de voorgenomen winning in het Amstelmeer. Wanneer de winning wordt vertraagd, wordt op de investering een fors renteverlies geleden.

Behandelend rechter bij de Raad van State, J. Boll, hoopt binnenkort uitspraak te doen in deze zaak.

Reageer op dit artikel