nieuws

RWS observeert situatie wegdek Gouwe-aquaduct

bouwbreed Premium

De bult in wegdek onder de waterbak van het aquaduct bij Gouda, die woensdag leidde tot kilometerslange files, is veroorzaakt door water. Waar dat water vandaan komt is nog onduidelijk. Dat het iets te maken heeft met overvloedige regenval is niet uitgesloten. Onderzoek en observatie moeten uitmaken of op andere plaatsen in het wegdek dezelfde problemen nog te verwachten zijn.

Dat zegt ing. G. Broekhuizen van Dienstkring Leiden van Rijkswaterstaat. Woensdagmiddag werd vastgesteld dat zich een bobbel met een lengte van 3 m en een hoogte van 15 cm in het wegdek bevond. Herstelwerk zorgde voor files op de A12 en de A20. Aan het eind van de middag kon het verkeer weer over alle rijstroken beschikken.

Grof asfalt

Het probleem is opgetreden in het wegdek onder de bak van het aquaduct en niet bij de toeritten naar het diepste gedeelte van de weg.

Niet bekend

De situatie vereist verder geen directe acties oordeelt Broekhuizen. Volgende week volgt nader overleg met de Bouwdienst hoe precies uit te zoeken wat de oorzaak van de problemen is geweest. De omvang en aard van te nemen maatregelen kan dan pas worden vastgesteld.

Broekhuizen sluit overigens niet uit dat de hevige regenval de dagen ervoor hebben meegespeeld bij ontstaan van de problemen. Normaal loopt water dat op het wegdek in de tunnelbak valt naar het diepste punt onderin de tunnelbak. Daar wordt het verzameld en weggepompt. Het komt dus niet onder het wegdek. Met een droger weertype op komst kan worden geobserveerd hoe de situatie zich ontwikkelt.

Constructie

Het Gouwe-aquaduct bestaat uit een gesloten en een open gedeelte en is in zijn geheel uitgevoerd in gewapend beton. Het gesloten gedeelte heeft twee kokers voor de twee rijbanen met een totale breedte van ruim 47 m. De Gouwe wordt over de weg gevoerd door opstaande wanden die momentvast aan het dak van het gesloten gedeelte zijn bevestigd. Zo ontstaat een waterbak die aan beide zijde aansluit aan het profiel van de Gouwe. Op het diepste punt van het gesloten gedeelte is een waterkelder voor het opvangen van lek- en hemelwater. In het ontwerp zijn voor de afvoer van hemelwater buizen in de vloeren van het wegdek opgenomen.

Het asfalt van de wegverharding ligt op het beton van een doorlopende bak met de toeritten die uitlopen op maaiveld. Deze constructie is van gewapend beton en in beginsel waterdicht. Op het beton van de vloeren zijn de diverse lagen van de asfaltverharding aangebracht. Onderaan zit dicht asfaltbeton (dab). Vorig jaar is een toplaag van zeer open asfaltbeton (zoab) aangebracht.

Reageer op dit artikel