nieuws

Rente aankoop huis is niet geheel aftrekbaar

bouwbreed

Een koper van een woning die daarvoor geld leent van de bank maar afziet van een gewone krediethypotheek kan de rente daarvoor niet volledig aftrekken voor de inkomstenbelasting. De Hoge Raad volgt hierin het gerechtshof in Amsterdam. De zaak betrof een leraar in het hoger beroepsonderwijs die enig onroerend goed bezat, en dat benutte om bij de bank geld los te peuteren voor aankoop van een perceel bouwgrond voor zijn nieuwe woning.

Als garantie voor die lening gaf hij zowel een negatieve als positieve hypotheekverklaring af. Een wat ongebruikelijke constructie die overigens door banken in dit soort gevallen zelf wordt aanbevolen. Het komt er op neer dat de client schriftelijk verklaart dat hij op zijn onroerend goed op eerste verzoek van de bank alsnog een hypotheek zal vestigen. De bank heeft dan enige zekerheid dat de lening als er zich donkere financiele wolken samentrekken is gedekt; het onroerend goed vervalt dan immers aan de bank. Dergelijke constructies – in diverse graden negatieve of positieve hypotheekverklaring genoemd – kosten iets meer rente maar besparen de client afsluitprovisie. Dat levert bij kortlopende leningen financieel voordeel op.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels