nieuws

Rechter beraadt zich over sloop Gebouw 11

bouwbreed

Bewoners van panden in de buurt van het Delftse station hebben deze week via een spoedprocedure bij de Raad van State in Den Haag getracht de sloop van het aldaar als Gebouw 11 bekend staande pand tegen te houden. Het gebouw moet wijken vanwege de herinrichting van het Stationsplein.

Gebouw 11 is eind vorige eeuw gebouwd als artilleriewerkplaats en werd later betrokken door de sleutelaars van de technische dienst van de Rijkspolitie. Omwonenden willen het gebouw behouden vanwege het monumentale karakter en omdat het als geluidsscherm werkt. Over een week is in deze zaak een uitspraak te verwachten.

Van gemeentezijde is bekend gemaakt dat de momenteel stilgelegde sloop direct doorgaat als behandelend rechter J. van der Does van de Raad van State dat goed vindt. De rechter moet zich nog beraden, maar liet al doorschemeren dat hij de sloop hoogst waarschijnlijk laat doorgaan.

De hele kwestie is overigens in de ‘hoger-beroepsfase’. Eerder spanden de omwonenden een procedure aan bij een van de bestuursrechters van de rechtbank in Den Haag. Daar kregen ze nul op rekest, waarna ze hoger beroep aantekenden bij de Raad van State. Om te voorkomen dat de sloop doorgaat hangende het hoger beroep, hebben ze tevens een spoedprocedure aangespannen om ervoor te zorgen dat het gebouw gedurende de looptijd van het hoger beroep blijft staan.

Verontreiniging

De gemeente wil de daadwerkelijke herinrichting van het stationsplein over negen maanden laten beginnen. De sloop van Gebouw 11 wordt uitgevoerd voor Van Eijk uit Leiden. De herinrichting van het plein moet nog worden aanbesteed. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft ruim f. 5 miljoen subsidie toegezegd.

Hoewel de daadwerkelijke herinrichting op zijn vroegst pas over negen maanden begint, wil de gemeente Gebouw 11 nu al tegen de vlakte hebben omdat de bodem ter plaatse ‘sterk verontreinigd’ is en er eerst gesaneerd moet worden alvorens er een nieuw breder en moderner opgezet plein kan ontstaan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels