nieuws

Poppe: ‘Gemeenten moeten tarieven ozb verlagen’

bouwbreed

Staatssecretaris Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken) moet Groningen en Rotterdam dwingen hun tarieven in de onroerendezaakbelasting (ozb) voor particuliere eigenaren en huurders te verlagen. Dat vindt althans Tweede-Kamerlid Remi Poppe van de SP.

De volksvertegenwoordiger wil van de bewindsvrouwe weten of deze gemeenten zich gedragen conform de toezegging van Van de Vondervoort dat gemeenten uit de hertaxaties geen financieel slaatje zullen slaan. Als de staatssecretaris de gemeenten niet corrigeert, wil Poppe haar in de Tweede Kamer op het matje roepen. De Tweede Kamer heeft in mei 1996 kamerbreed een motie aangenomen waarin staat dat “in het algemeen” de hertaxaties niet mogen leiden tot hogere gemeentelijke belastingopbrengsten. De hertaxaties zijn nodig in verband met de nieuwe Wet-waardering onroerende zaken.

In de gemeente Groningen valt de opbrengst van de ozb f. 10 miljoen hoger uit dan de gebruikelijke meeropbrengst per jaar.

Voor onder meer D66 was dat bij de begrotingsopstelling voor dit jaar nog net aanvaardbaar, mits achteraf f. 4 miljoen zou worden teruggesluisd in de vorm van tariefsverlaging.

Nog eens een miljoen moest gaan zitten in kwijtschelding voor de laagste inkomenstrekkers. Vijf miljoen had D66 bestemd voor bedrijfsterreinen en “betaalbare volkshuisvesting”.

De VVD keerde zich tegen dit “rondpompen” van geld: eerst binnenhalen als belasting en vervolgens weer teruggeven. Ook de SP staat uiterst kritisch tegenover deze verkapte belastingverhoging.

In Rotterdam doet zich een vergelijkbare situatie voor. Daar werd vorig jaar bij de begrotingsopstelling rekening gehouden met een opbrengstverhoging van de hertaxaties van 10%. Het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) is in een onderzoeksopdracht van de gemeente recent op een gemiddelde bruto waardestijging voor woningen van 45% gekomen.

Het probleem voor Rotterdam en vele andere vergelijkbare gemeenten is echter dat de kantoor- en andere zakelijke panden in waarde dalen. Daardoor valt de totale gemiddelde waardestijging van alle panden in Rotterdam veel lager (+8%) uit. Het college van burgemeester en wethouders van de Maasstad vindt dat dit binnen de aanvaardbare marges valt en weigert de tarieven te verlagen.

Ruimte

Het kabinet heeft het probleem inmiddels al onderkend. Bij de Raad van State ligt nu een wetsvoorstel dat gemeenten de ruimte geeft voor woningen een lager en voor zakelijke panden een hoger tarief te hanteren. Tot dusver is een dubbele tarief niet toegestaan. De marge tussen zakelijke panden en woningen zou ke oplopen tot 20%.

Diverse grotere gemeenten vinden dit echter op voorhand al te weinig. Daarom zoeken enkele gemeenten het nu in verlaging of zelfs het afzien van overige gemeentelijke heffingen, ten einde de burger niet al te zeer te raken in zijn portemonnee.

Reageer op dit artikel