nieuws

‘Plan Laakhaven bijna achterhaald’

bouwbreed

In een reactie zegt P. de Borst, secretaris van de Bedrijvenvereniging Binckhorst-Laakhaven eerst over dit plan weinig te willen zeggen. Hij noemt het “bijna achterhaald, want iedereen is tegen”. Wel wil hij kwijt dat “ondernemen en wonen niet samengaan” en dat “het belang van de Laakhavens boven het belang van slechts een lid gaat”.

De Borst: “Van Doorn verwijt ons dat wij niet bij hem hebben aangeklopt voor informatie. Dan zeg ik: hij is anderhalf jaar met zijn plannen bezig geweest waarom is hij niet eerder bij ons geweest.” Volgens Van Doorn is hij echter niet de enige binnen de vereniging die vraagtekens bij het optreden van De Borst zet.

B. Mooren, secretaris van de Kamer van Koophandel Haaglanden zegt te willen vasthouden aan de afspraak dat de Laakhavens een grootschalige locaties voor bedrijvigheid zou worden. “Wonen doet die afspraak geweld aan. En dan kan je wel zeggen anno nu regelen we het goed. Maar bedrijven willen groeien, moeten zich ke ontplooien en met woningen in de zeer directe omgeving worden bedrijven hoe dan ook toch beknot. Ik ben er dan ook helemaal niet rouwig om dat er geen kantoren komen.”

Het PvdA-raadslid P. Kapel ziet de plannen eveneens niet zitten. “Wat ik onder voorwaarden misschien nog wel goed vind, is het doortrekken van de Vaillantlaan. Ik heb daar vroeger ook voor gepleit. Maar voor de rest vind ik het een slechte ontwikkeling. Ik begrijp overigens Van Doorn wel. Hij is projectontwikkelaar en wil er snel geld uithalen. Maar het is een stedenbouwkundige ingreep die boven het belang van de poontwikkelaar gaat.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels