nieuws

Overheid eist groen op terrein Messe Munchen

bouwbreed

De gemeente Munchen heeft bij de bouw van de nieuwe Messe Munchen een minimum hoeveelheid aan groen voorgeschreven. Daarom komen er meer dan 2000 bomen op het beursterrein en wordt een deel van de daken en gevels begroeid. Ook in andere opzichten wordt rekening gehouden met het milieu.

Dat gebeurt niet in de laatste plaats onder invloed van de bewoners van Munchen. De dag voorafgaand aan het bereiken van het hoogste punt van de Messe Munchen hielden zij nog een demonstratieve begrafenis. Er wordt gevreesd voor een negatieve invloed van de nieuwe beurs op het milieu en de woonomgeving.

De overheid deelt die vrees, maar ziet ook een groot belang voor de werkgelegenheid en het bedrijfsleven in de regio. Munchen neemt dan ook voor een flink bedrag deel aan het po. De stad kan het zich als overheid, investeerder en verpachter veroorloven om milieueisen te stellen. De Messe Munchen heeft zich daarom ‘vrijwillig verplicht’ om de milieubelasting van het beurscomplex voortdurend te toetsen. Dat gebeurt niet alleen in de ontwerpfase, maar ook tijdens de uitvoering en in de gebruiksfase. Dat heeft tot een aantal maatregelen geleid. Hoewel ze voor een aantal bewoners niet ver genoeg gaan, is er toch al heel wat bereikt.

Stadsklimaat

Van het in totaal 73 hectare grote terrein krijgt 17 procent een groene bestemming. Er mag geen grondwater worden gebruikt, omdat het niveau daarvan al zeer laag is. Daarom wordt het regenwater opgevangen en hergebruikt voor het begieten van het groen. De vele bomen en planten moeten een bijdrage leveren aan de verbetering van het stadsklimaat van Munchen.

Daarbij wordt in de eerste plaats gedacht aan de woonwijk, die direct naast de Messe wordt gebouwd. Om de bewoners van die wijk voldoende rust te garanderen worden beperkingen gesteld aan de geluidsproductie van de beurs. Het interne transport op het beursterrein zal worden verzorgd met geluidsarme voertuigen. Voor de aan- en afvoer van beursbezoekers wordt een ondergrondse aangelegd. De uitvoering daarvan heeft een vertraging van een jaar opgelopen door een ongeval, waarbij een bus door het wegdek zakte. Na de opening van de Messe Munchen wordt het vervoer voorlopig nog door bussen verzorgd.

Afvalsorteergebouw

Tijdens de uitvoering en ook in de gebruiksfase wordt het afval van de beurs gesorteerd. De reden is, dat het anders niet meer door de overheid wordt aanvaard voor hergebruik, stort of verbranding. Er komt een sorteergebouw op het beursterrein.

Bij de bouw van de Messe Munchen zijn een aantal bouwmaterialen niet toegestaan. Er wordt bijvoorbeeld niet gewerkt met CFK-houdende stoffen. In plaats van PVC worden metalen toegepast. Tot voor kort deed de locatie nog dienst als vliegveld. De bodem is daarom grondig gereinigd, het beton van de landingsbanen gebroken en opnieuw gebruikt bij het egaliseren van het terrein. Ook bij het ontwerpen van de installaties is rekening gehouden met het milieu. Er wordt verwarmd met gas en ’s nachts wordt koude opgeslagen, waarmee de gebouwen overdag gekoeld ke worden. Voor het verwarmen zowel als koelen wordt gebruik gemaakt van dezelfde installatie.

Steeds meer hout

Het beperken van de belasting van het milieu is een trend in Duitsland. Er wordt bijvoorbeeld steeds meer met hout gebouwd, een materiaal dat minder energie vraagt dan andere bouwmaterialen en bovendien binnen afzienbare tijd weer aangroeit. Hoewel de overheid van Beieren het gebruik van hout toejuicht, wordt het bij de nieuwbouw van de Messe Munchen nauwelijks toegepast. De hallen zijn overwegend van beton, met stalen driescharnierspanten. Slechts een enkel gebouw heeft vakwerkliggers van gelijmd hout. De stalen spanten worden overigens op het terrein gelast in een oude hal, die na de bouw wordt gesloopt. Op die manier wordt aanzienlijk bespaard op de kosten en de milieubelasting van het transport.

Voorlopig worden er nog geen beurzen en conferenties gehouden in de nieuwe Messe Munchen. Het hoogste punt is onlangs bereikt, maar naar verwachting wordt de beurs pas geopend in het voorjaar van 1998. Tot die tijd blijven de evenementen plaatsvinden op het oude terrein in de stad Munchen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels