nieuws

Orderportefeuille van schilders blijft slinken

bouwbreed Premium

De daling in de orderportefeuille van schildersbedrijven die een halfjaar geleden is ingezet, gaat verder door. De werkvoorraad was begin juli gemiddeld nog maar twaalf weken, terwijl in het derde kwartaal van 1995 nog voor vijftien weken werk op de plank lag.

Dat blijkt uit de Economische Barometer voor de Schildersbranche, de conjunctuurenquete die het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) elk kwartaal uitvoert in opdracht van het Bedrijfschap Schildersbedrijf.

De barometer van het vorige kwartaal liet ook al een daling van de werkvoorraad zien. Op de langere termijn kan deze ontwikkeling zorgen voor dalende omzetten. Het Bedrijfschap Schildersbedrijf is daar echter niet bang voor. Volgens ramingen van het EIB blijft de onderhoudssector in de bouw namelijk de komende jaren groeien. Ook verwacht het instituut dat, na een stagnatie in dit jaar, de nieuwbouw in de utiliteitssector weer zal gaan toenemen.

Toename omzet

Het EIB voorspelt voor het vierde kwartaal een toename van de omzet in de schildersbranche van 0,1 procent. Daarbij is het opvallend dat in de onderhoudssector voor het eerst sinds lange tijd een daling wordt verwacht ( – 0,1 procent). De sectoren nieuwbouw en metaalconservering zullen daarentegen een stijging van de omzetten te zien geven van respectievelijk 0,2 en 1,4 procent.

De schildersbedrijven beoordelen hun winstgevendheid over het algemeen positiever dan een jaar geleden. In de sectoren onderhoud en metaalconservering verbetert de winstgevendheid, terwijl in de nieuwbouw van een stabilisatie sprake is.

De conjunctuurenquete laat overigens een opvallend verschil zien in de situatie in de verschillende landsdelen. In het westen van het land wordt de economische situatie gunstiger, in het zuiden ongunstiger beoordeeld dat het gemiddelde over heel Nederland.

Reageer op dit artikel