nieuws

Opstarten en financiering eigen bedrijf?

bouwbreed

Ik ben uitvoerder in de bouw geweest. Mijn baas is failliet. Sinds een jaar solliciteer ik zonder succes. In overleg met het SFB heb ik enkele klussen uitgevoerd. Nu wil ik de stap maken naar mijn eigen bedrijf. Hoe krijg ik dat gefinancierd?

U moet wel honderd procent zeker weten dat u een eigen bedrijf wilt beginnen. Informeer bij de Kamer van Koophandel, het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf, een accountantskantoor, wat u allemaal moet regelen om een eigen bedrijf van de grond te krijgen. De K.v.K. organiseert starterscursussen. Steek daar uw licht op. U moet uw financier ke aantonen dat u zich uitstekend heeft voorbereid, anders heeft u geen schijn van kans.

1. Bedenk dat u in het begin lange werkweken moet maken en genoegen moet nemen met een laag inkomen.

2. Kijk kritisch naar uzelf. Waarom vindt u dat u ook nog een kans maakt op de bouwmarkt die toch al te kampen heeft met overcapaciteit. Hoe kunt u zich onderscheiden van andere aanbieders. Een gat in de markt bestaat niet meer.

3. Begin nooit zonder de nodige vakkennis en ervaring. Ongetwijfeld beschikt u over een aannemersdiploma. Informeer bij de K.v.K. naar de nieuwe eisen van de vestigingswet die per 1 januari ’96 van kracht zijn. Volg enkele ondernemerscursussen. Het vak ‘ondernemer’ kent vele disciplines: management, administratie, kostenbeheersing, personeelsbeleid, marketing, public relations, etc.

4. Laat een bedrijfsonderzoek uitvoeren. Praat met potentiele leveranciers en opdrachtgevers.

5. Zet een goed doordacht ondernemingsplan op papier met een route voor de eerstkomende drie jaar. Reken dat plan door, ook op de financiele behoeften. Vergelijk uw praktijkresultaten later met de cijfers uit het ondernemingsplan.

6. Begin alleen als u voldoende klanten heeft. Op een grote dobber blijft u moeilijk drijven.

7. Begin zo klein mogelijk, bijvoorbeeld met uw eigen levenspartner, zonder personeel. Leen desnoods in de startfase personeel van andere bedrijven. Vast personeel komt later wel.

8. Trek tenminste een jaar uit voor de voorbereiding.

Als u dat allemaal op een rijtje heeft, dient u bij de bank een financieringsaanvraag in. Uw ondernemingsplan is geld waard. Misschien wil de bank u op basis van prive-zekerheden een financiering verstrekken. Een eigen huis met een flinke overwaarde, prive-spaartegoeden, een familielid dat wil bijspringen. Denk hierbij aan de Tante Agaath-regeling. U zult circa 50% geld uit eigen bronnen moeten meebrengen om de bank over de streep te trekken. Als de bank zelf het risico te groot inschat, kunt u via het Besluit Borgstelling MKB-kredieten, staatsgarantie vragen op een krediet dat de bank verstrekt. De staatsgarantie duurt maximaal tien jaar. De overheid garandeert 90% van het krediet van maximaal f. 1 miljoen. De bank moet altijd minstens een even groot krediet voor eigen rekening verstrekken. Voor startende ondernemers kan de borgstelling zelfs 100% bedragen zonder aflossingsverplichting in het eerste jaar. U betaalt de normale marktrente plus een borgstellingsprovisie. Starters die niet meer dan f. 100.000 krediet nodig hebben zijn geen borgstellingsprovisie verschuldigd.

Indien een bank niets in uw plannen ziet kan de gemeentelijke Sociale Dienst werkeloze starters naast inkomenssteun onder een aantal voorwaarden een lening volgens het Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BZ) voor 6 maanden van maximaal f. 40.000 aanbieden. Als u langer nodig heeft om van de grond te komen kan de termijn van de lening tweemaal worden verlengd tot maximaal 1,5 jaar. De lening met rente moet aan de Sociale Dienst worden terugbetaald. Zodra u met uw eigen bedrijf geld gaat verdienen, wordt hiermee de inkomenssteun verminderd. De belangrijkste voorwaarden zijn o.a.: U moet onvrijwillig werkloos zijn. Het inkomen van uw partner telt mee voor de berekening van uw inkomenssteun. U moet een ondernemingsplan overleggen.

Voor vragen over accountancy en belastingzaken kunt u bellen met Paul Schol, Moret Ernst en Young Accountants, Arnhem. tel. 026 – 32 09 500.

Reageer op dit artikel