nieuws

Oosterhout geeft geld voor betaalbare huurwoningen

bouwbreed

B en W van Oosterhout gaan vanaf komend jaar f. 100.000 per jaar inzetten voor het betaalbaar houden van huurwoningen in de nieuwbouw voor mensen met de laagste inkomens. Met dit geld ke jaarlijks ongeveer 30 betaalbare huurwoningen worden gebouwd.

Met dit voornemen speelt het college in op de wens van de gemeenteraad, die overigens vindt dat ook andere partijen zich moeten inspannen voor betaalbare huurwoningen.

“Het vrijmaken van middelen voor dit doel maakt het mogelijk ook van andere partijen een financiele inspanning te vragen”, zo schrijven B en W in de toelichting op de begroting voor 1997.

Verder wordt een bedrag van f. 50.000 in de begroting opgenomen voor experimentele woningbouw. Hiermee wil het college bijzondere woningen realiseren. Te denken valt bijvoorbeeld aan innoverende woningbouw voor alleenstaanden of zogenoemde ‘kangoeroewoningen’. Dat is een soort aanleunwoning voor ouderen waarbij de verzorging kan plaatsvinden door kinderen die naast de ouders wonen.

De gemeente blijkt er in geslaagd te zijn door energiebesparende maatregelen het energieverbruik voor de openbare verlichting in vier jaar te laten dalen met 265.000 kWh per jaar. Dit levert jaarlijks een besparing op van f. 53.000. Dit is opmerkelijk, omdat de openbare verlichting in die periode met ongeveer duizend armaturen is toegenomen.

Reageer op dit artikel