nieuws

Oorzaak vertraging leggen zinker nog onduidelijk

bouwbreed

Met de bokken van Takmarine zijn tot nu toe ongeveer honderd zinkers voor de stadsverwarming in de Nieuwe Maas in Rotterdam gelegd. Dat is allemaal niet gegaan zoals verwacht, want er is niet minder dan 19 uur vertraging opgetreden. De zinkers wilden niet onder water gaan en het waarom daarvan wordt nog onderzocht.

Dat zegt Jos Leentvaar, poleider van Takmarine, naar aanleiding van de gang van zaken afgelopen weekeind met het afzinken van een transportleiding voor water van de stadsverwarming in de Nieuwe Maas van het energiebedrijf Eneco. Takmarine heeft het werk uitgevoerd in onderaanneming van Aannemingsbedrijf De Klerk BV uit Werkendam.

De problemen zijn niet veroorzaakt door lucht in het samenstel van twee buizen met elk een diameter van 63 cm en een lengte van 561 m. De leidingen zijn volgepompt met gedemineraliseerd water. Dat soort water wordt door energiebedrijf Eneco in het leidingnet van de stadsverwarming gebruikt om corrosie van de stalen leidingen te beperken. Toen bleek dat het gedrag van de leiding hangend in de zeven drijvende bokken die waren ingezet, niet was zoals verwacht. De zinker had een onregelmatig verloop en wilde niet onder water. Er zijn zogenoemde ‘picks’ door de leiding geperst. Daarvoor was nieuw gedemineraliseerd water nodig. Vastgesteld werd dat de problemen niet veroorzaakt werden door lucht in de leidingen.

Besloten is de leiding te ballasten met ‘big bags’ met zand. Het hijsplan is daarop aangepast. Er is een drijvende bok extra ingezet en ook nog een landkraan. “Dit alles om zekerheid te hebben dat het zou lukken”, aldus Leentvaar. Dat bleek het geval te zijn. In drie kwartier is de leiding in de zinkersleuf gelegd. Daarna is de sleuf aangevuld. Er bestaat momenteel geen gevaar meer voor opdrijven. Het gewicht van de grond op de leiding is voldoende om dat te voorkomen. De extra ballast draagt daar natuurlijk wel aan bij.

Afzinkgewicht

Onderzoek moet uitwijzen waarom de zinker niet onder water wilde. Volgens de berekeningen had de leiding een afzinkgewicht van 100 tot 80 kg/m moeten hebben. Die zijn gebaseerd op gegevens uit het bestek en zijn goedgekeurd door de opdrachtgever Eneco en Gemeentewerken Rotterdam. Leentvaar denkt dat de ‘as-built’-waarden mogelijk anders zijn dan die welke uit het bestek volgen.

“Er zal zeker met Eneco gepraat worden over wat is gebeurd”, zegt Leentvaar. Het geldelijk aspect komt daarbij zeker aan de orde. Maar Leentvaar vindt het misschien nog wel belangrijker om vast te stellen hoe het kan dat een zinker niet wil zinken. Door Takmarine zijn ongeveer 100 zinkers gelegd zonder dat daarbij noemenswaardige problemen zijn opgetreden. Wil de zinker niet onder water dan is dat iets om toch eens achter de oren te krabben.

Concurrerend

Het leggen van zinkers gebeurt minder dan vroeger. Dat komt door het van kracht worden van milieueisen voor verwijderen van veelal verontreinigde grond uit de zinkersleuf. Bovendien is boren van leidingen een sterk concurrerende techniek geworden.

Reageer op dit artikel