nieuws

NWR: ‘Tommel draait sociale huurbeleid nek om’

bouwbreed

De Nationale Woningraad (NWR) vindt dat staatssecretaris Tommel het sociale huurbeleid de nek omdraait, als hij vasthoudt aan vervanging van het puntenstelsel voor de bepaling van de redelijke huur door de waarde van de woning. Vooral huurders in de Randstad worden daarvan de dupe.

Afschaffing van het puntenstelsel is onnodig en heeft negatieve gevolgen voor grote groepen huurders. Door de taxaties voor de Wet waardering onroerende zaken te hanteren als uitgangspunt voor het bepalen van een redelijke huur, worden de huren afhankelijk van de prijsontwikkelingen in de koopsector.

Niet alleen ontstaan daardoor grote regionale verschillen, ook dreigen voor grote groepen huurders fors hogere huren. Dit schrijft de NWR in een brief aan de Tweede Kamer.

NWR-directeur Nico van Velzen doet daarin een dringend beroep op de Kamer om Tommel van zijn plannen af te brengen en te kiezen voor handhaving van het puntenstelsel. Het puntenstelsel functioneert volgens de NWR goed, al is verbetering op onderdelen mogelijk.

De NWR vreest dat er druk van buitenaf zal komen om de huren fors te verhogen. Die ruimte ontstaat als gevolg van de wijziging van de redelijke huurbepaling. Het rijk zal geneigd zijn om de lasten van noodzakelijke investeringen eerst en vooral op de huurders te verhalen, zo verwacht Van Velzen. In het bijzonder huurders in veel delen van de Randstad, waar de ontwikkelingen op de koopmarkt tot hoge huizenprijzen leiden, ke daarvan de dupe worden.

Koppeling

Invoering van het beoogde nieuwe systeem treft het huidige volkshuisvestingsbeleid, waarin iedereen onder gelijke omstandigheden dezelfde kansen heeft op passende en betaalbare woonruimte, in het hart. Bovendien verdwijnt daardoor de laatste koppeling tussen huur- en inkomensontwikkeling, waardoor matiging van de woonlasten een illusie wordt.

Van Velzen noemt de plannen van Tommel “de zoveelste klap die huurders dit jaar te incasseren krijgen.” Naast de huurverhoging stegen de gemeentelijke lasten gemiddeld met 8 procent. Bovendien lijkt het er volgens hem op dat huurders, anders dan eigenaar-bewoners, niet gecompenseerd worden voor de extra stijging van de onroerendezaakbelasting als gevolg van de hertaxaties.

Reageer op dit artikel