nieuws

Noren vernieuwen luchtmachtbasis

bouwbreed

Defensie van Noorwegen is bezig met een grote zgn ‘relokalisering’. De kosten die met deze operatie zijn verbonden bedragen circa f. 850 miljoen. Het totaalpo omvat naast de aanleg van een nieuwe luchtmachtbasis, de uitbouw van de legerplaats Rena ten oosten van Lillehammer, met onder meer woningen, verblijfsaccommodaties, schietbanen en ander oefenterrein.

Van het budget van omgerekend f. 375 miljoen dat hiermee is gemoeid, is inmiddels ruim tweederde aanbesteed. Buitenlandse belangstelling voor de inschrijving was er alleen van Zweedse zijde, zonder dat dit echter tot grote opdrachten voor de aannemers uit het buurland heeft geleid. Juli volgend jaar moet de legerplaats klaar zijn. Voor wat betreft de eveneens bij Rena te realiseren sportfaciliteiten, zoals een zwemhal en tennis- en voetbalvelden, is de opzet dat de burgerbevolking hiervan in de avonduren gebruik kan maken. Het gaat daarbij om de 4000 inwoners van de gemeente Amot.

Het relokaliseringspo houdt verband met de verplaatsing van de internationale luchthaven van Oslo naar Gardermoen, 50 km van de hoofdstad. Gardermoen fungeerde tot nu toe voornamelijk als militair vliegveld, maar dit wordt voor hoofdzakelijk civiele doeleinden uitgebreid en gemoderniseerd. Kosten: f. 5 miljard. Streefdatum voor de afronding van dit omvangrijke karwei is 1 juli 1998. In genoemd bedrag is omgerekend ruim f. 1,7 miljard inbegrepen voor de aanleg van een snelle treinverbinding met de hoofdstad.

Reageer op dit artikel