nieuws

Noord-Holland betaalt voor baggerwerk Westeinderplassen

bouwbreed Premium

De zogenaamde kopsloten in het Aalsmeerse gedeelte van de Westeinderplassen slibben dicht. Dit probleem is zo urgent dat de provincie Noord-Holland heeft besloten een eenmalige financiele bijdrage te leveren, waardoor de sloten op korte termijn ke worden uitgebaggerd.

Kopsloten zijn sloten die loodrecht op de Ringvaart staan en doodlopen. Door het dichtslibben zijn bedrijven soms niet meer over het water bereikbaar. Ook de overige vaarwegen en jachthavens in de Westeinderplassen hebben veel laste van een snelle aangroei van bagger. Omdat de waterwegen in het gebied in handen zijn van vele eigenaars, wordt gezamenlijk aan een oplossing gewerkt.

Noord-Holland betaalt f. 200.000 voor het uitbaggeren. De gemeente Aalsmeer wil f. 100.000 bijdragen en het Hoogheemraadschap Rijnland f. 200.000, maar beide moeten hierover nog officieel een besluit nemen. Bovendien is aan de luchthaven Schiphol en de oliemaatschappijen die kerosine via de Ringvaart naar Schiphol voeren, om een bijdrage gevraagd van f. 500.000. Reden is dat het probleem voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de scheepvaart over de Ringvaart.

Ophoging

De baggerspecie in de sloten is verontreinigd en zal worden afgevoerd naar het baggerdepot bij de stortplaats Nauerna in Zaanstad. Ondanks de lichte verontreiniging overweegt de provincie toch ook land met het bagger op te hogen. Achtergrond hiervan is dat het hele gebied al licht verontreinigd is, omdat het al jaren wordt opgehoogd met grond uit de Westeinderplassen.

Reageer op dit artikel