nieuws

Nauwkeurig meten met koolwaterstof-analyser

bouwbreed

Environmental Technology Systems (ETS) te Zaltbommel heeft een draagbare koolwaterstof-analyser op de Nederlandse markt geintroduceerd. De nieuwe ViewPort wordt onder meer gebruikt voor emissiemetingen (ook lekkages), bodemsanering, identificatie van gevaarlijk afval en algemeen milieuonderzoek.

De nieuwe koolwaterstof-analyser ViewPort, die werkt volgens het vlam-ionisatie principe, is een totaal-koolwaterstoffen analyser met een lineaire response. Door deze lineaire respons is men verzekerd van uiterst nauwkeurige metingen. De waarden worden aangegeven in parts per million (ppm). De ViewPort integreert monstername, datalogging en rapportgeneratie, waardoor wordt voldaan aan vrijwel alle monitoringbehoeften van de gebruiker.

Binnen een halve minuut na opstarten is de ViewPort gereed voor gebruik. Het monster wordt via de handset door een interne pomp naar binnen gezogen, waar het samen met de brandstof in de vlam terecht komt. Aldaar vindt volledige verbranding plaats. De aanwezige organische bestanddelen veroorzaken een lading die kan worden uitgelezen.

Met een druk op de knop wordt de meting, in ppm, opgeslagen. De responsetijd is zeer snel en bedraagt minder dan drie seconden.

De lineaire response maakt nauwkeurige metingen mogelijk op alle concentratieniveaus. Correcties op de calibratiecurve zijn dan ook niet nodig.

Ingebouwde PC

In de basis-unit is een krachtige PC ingebouwd die kan worden bediend door middel van een touch-screen Zelfs wanneer de bediener handschoenen draagt, is bediening mogelijk. De vertrouwde Windows-achtige omgeving maakt de ViewPort extra gebruiksvriendelijk.

Door de ingebouwde PC ke met een simpele druk op de knop van de handset tot 10.000 meetpunten worden vastgelegd. Daarnaast ke maximaal 10.000 calibraties worden opgeslagen.

De datalogging-velden bevatten nummer, locatie, meting, achtergrondmeting, piekmeting, tijd, datum, responsfactor en calibratie.

Routing met behulp van de computer kan worden toegevoegd van bijvoorbeeld uitgevoerde reparaties.

De gegevens ke direct of via een desktop PC worden uitgeprint. Rapporten worden nagenoeg automatisch aangemaakt.

De ViewPort kan worden geleverd met een intrinsiek veilige barcode-reader. Wanneer men bij een object gebruik maakt van barcode-labels, kan men snel en efficient emissiebronnen indentificeren.

De ViewPort is een nieuwe draagbare koolwaterstof-analyser die door ETS te Zaltbommel op de markt wordt gebracht.

Reageer op dit artikel