nieuws

Micro-emulsies effectief tegen optrekkend vocht

bouwbreed Premium

Siliconenmicro-emulsie is bijzonder effectief bij het bestrijden van optrekkend vocht in zowel baksteen- als kalkzandsteenmetselwerk. Ook in praktijkonderzoek is gebleken dat dit product tot een positief resultaat kan leiden, mits het met de nodige zorg wordt verwerkt.

Dit is een van de conclusies van de brochure ‘Optrekkend vocht, handleiding voor de bestrijding’ van de Stichting Bouwresearch. Doel van de publicatie is inzicht te geven in de diagnose en de bestrijding van optrekkend vocht. De handleiding bevat de samengevatte resultaten van onderzoek dat door TNO in dit kader is uitgevoerd. Het heeft bestaan uit: literatuuronderzoek, ontwikkelen van een beproevingsmethodiek en laboratorium- en praktijkonderzoek aan chemische producten. De resultaten zijn vastgelegd in een studierapport (372.S.96).

Het praktijkonderzoek had afgezien van inzicht in diagnose en bestrijding, ook tot doel het verbeteren van het inzicht in de werkzaamheid van chemische middelen voor de bestrijding van vocht. Bijzondere aspect van dit deel van het onderzoek is dat het – voor zover bekend – het eerste onafhankelijk onderzoek betreft naar de werkzaamheid van siliconenmicro-emulsie, een product op waterbasis.

In de handleiding komen onder meer vochtbronnen, zouten, schadeverschijnselen en diagnosestelling aan de orde. Bij de methoden ter bestrijding van optrekkend vocht wordt een zo compleet mogelijk beeld gegeven van de op de markt aangeboden oplossingen. Ingegaan wordt op: mechanische onderbreking, chemische injectiemethoden en droogpijpjes en droogstenen. De bestrijdingssystemen zijn aan een kritische beschouwing onderworpen. Ongeschikt geachte methoden worden ontraden.

Nieuwe kennis

Het onderdeel chemische middelen uit de handleiding bevat veel nieuwe kennis. Voor toepassen van deze middelen worden in de te behandelen muur gaten geboord met een onderlinge afstand van 0,05 tot 0,4 meter. Het middel wordt daarin aangebracht door middel van injectie of impregneren, respectievelijk met druk en zonder druk. De chemische middelen hebben een werking waarbij de porien of capillairen worden gedicht of gevuld, ofwel een werking waarbij capillairen waterafstotend (hydrofoberend) worden gemaakt.

De porie-vullende systemen worden niet aanbevolen. De effectiviteit is gering en de kans op schadelijke neveneffecten in de muur is groot. Hydrofoberende behandelingen met siliconenmicro-emulsie of met siliconaat worden wel aanbevolen. Afgezien van een goede werking wordt bij deze middelen water als oplosmiddel gebruikt. Dat is een groot voordeel uit milieuoverweging.

Ervaringen in het praktijkonderzoek hebben een aantal belangwekkende punten opgeleverd. Er mag niet zonder meer worden uitgegaan van ervaringscijfers van leveranciers met betrekking tot de te injecteren hoeveelheid product. Nagegaan moet worden of scheuren een goede indringing van de injectievloeistof kan verhinderen.

Controle van het resultaat moet gezien worden als een wezenlijk onderdeel van de behandeling zelf.

Volledig onderbreken

Duidelijk is dat met injectieproducten geen absolute onderbreking van de vochtstroom ontstaat, zoals dat bij mechanische onderbreking wel het geval is. Maar het toepassen van injectiesystemen heeft voordelen op het gebied van de applicatie. Die zijn eenvoudiger, sneller en goedkoper dan het toepassen van mechanische onderbreking. Daarbij wordt na verwijderen van een voeg of een laag metselwerk een waterdichte laag ingebracht in de muur.

Mechanisch onderbreken is zeer betrouwbaar, maar duur en bewerkelijk. Bij aanbrengen van een mechanische onderbreking ke stof en trillingen ontstaan waardoor de methode bij bewoonde gebouwen minder in aanmerking komt.

De brochure ‘Optrekkend vocht, handleiding voor de bestrijding’ is te verkrijgen bij Stichting Bouwresearch in Rotterdam.

Reageer op dit artikel