nieuws

Maastricht vraagt duidelijkheid over Portomaar

bouwbreed

De gemeente Maastricht wil van Gedeputeerde Staten weten hoe te handelen inzake het door de minister van VROM afgekeurde recreatieplan Portomaar. Ook wil Maastricht weten hoe het eventuele schadevergoedingsaspect afgehandeld moet worden. Poontwikkelaar Wijckerveste BV Maastricht wil hier 300 vakantiebungalows bouwen. De minister heeft het plan afgekeurd omdat het in het hoogwatergebied van de Maas gepland is.

Wijckerveste BV heeft bij het gemeentebestuur een verzoek ingediend voor een uitwerkingsplan. Volgens Maastricht zouden GS medewerking willen verlenen aan een dergelijk plan. Een woordvoerder van de Provincie Limburg laat weten dat GS ook niet weten hoe zij met de uitspraak van de minister, het uitwerkingsplan en de schadevergoeding moeten omgaan. GS zullen, volgens de woordvoerder, hier vragen over stellen aan de minister.

De gemeente Maastricht wil dat Gedeputeerde Staten in de definitieve tekst behorende bij de circulaire ‘Bouwen langs de Maas’ een duidelijker signaal afgeven dat deze schadegevallen niet ten laste van de gemeente zullen komen. “Overigens gaat het niet alleen om schade voor particulieren (zoals bij Portomaar), maar ook van de gemeente die door de Beleidslijn Ruimte voor de rivier, genoodzaakt zijn (beoogde) woningbouwgronden af te boeken”, aldus het schrijven van Maastricht.

Reageer op dit artikel