nieuws

Limburg is wachten op beslissing Beek beu

bouwbreed

De provincie Limburg is het beu om nog langer te wachten op de beslissing over de aanleg van de Oost-westbaan van het vliegveld Beek. Verder uitstel acht de provincie na twintig jaar discussie niet meer acceptabel.

In een brandbrief aan premier Kok schrijven Gedeputeerde Staten dat regering en regio het zich niet ke permitteren om de unieke kans die de verdere ontwikkeling van de luchthaven biedt voor de versterking van de Limburgse en Nederlandse economie, te laten lopen. Dat de Oost-westbaan er moet komen inclusief nachtvluchten staat voor de provincie vast.

“Voor de toekomstige ontwikkeling van de economie en de broodnodige groei van de werkgelegenheid is de Oost-westbaan met een beperkt aantal nachtvluchten van eminent belang. Ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief zijn nachtvluchten voor de toekomst van de luchthaven noodzakelijk”, zo schrijven GS.

Zij wijzen erop dat er in de discussies rond Beek al een aantal maatregelen is getroffen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast wordt in het samenwerkingsscenario Beek-Schiphol een aantal aanvullende voorstellen gedaan. Zo worden in dat scenario de nachtvluchten tot een bedrijfseconomisch minimum bepekt. In vergelijking met het bedrijfsplan van Maastricht-Aachen Airport (MAA) zoals Beek officieel heet, wordt het aantal nachtvluchten met 50% verminderd.

Bovendien wordt het overgrote deel van de nachtvluchten aan de rand van de nacht uitgevoerd, terwijl het merendeel zal bestaan uit landingen.

Daarnaast wijzen GS erop dat op het moment dat de Oost-westbaan operationeel zal zijn, lawaaierige toestellen in Europa niet meer mogen vliegen. Ook zal de Noord-zuidbaan dan worden gesloten. De aanvliegroutes van deze baan gaan over relatief grote woonkernen.

Nachtelijk gebruik

Daarom pleiten GS ervoor de aanleg van de Oost-westbaan zodanig te versnellen dat het tijdelijk nachtelijk gebruik van de Noord-zuidbaan in de aanloopjaren naar ingebruikname van 6de Oost-westbaan vermeden kan worden.

De provincie vindt het verder onbegrijpelijk dat voor het nachtelijk gebruik van het vliegveld onderscheid gemaakt zou worden tussen passagiers- en vrachtvliegtuigen. Dat onderscheid maakte minister De Boer voor de vakantie tijdens een werkbezoek aan Beek. Zij vond dat slechts passagiersvliegtuigen beperkt ’s nachts zouden mogen landen en opstijgen.

De provincie wijst erop dat zeker in de toekomst het voor de geluidhinder niet uitmaakt of het passagiers- of vrachtvliegtuigen zijn. Het is zelfs zo dat een aantal types bij volle vrachtbelasting minder geluid produceert dan hetzelfde toestel in passagiersuitvoering.

Beperkt

Een nog verdere reductie van het aantal nachtvluchten is volgens de provincie niet mogelijk. Dat zou betekenen dat het aantal maatschappijen dat op Beek wil vliegen wordt beperkt, waardoor bedrijfseconomische exploitatie van het vliegveld niet haalbaar is. Daardoor zouden de overheden, die nu al fors bijdragen in de exploitatie van Beek, dat zeker moeten blijven doen. En daar voelt de provincie niets voor.

“Van de provincie en de gemeenten kan onmogelijk verwacht worden dat zij de tekorten blijven afdekken van een bedrijf dat door nationale beslissingen onvoldoende perspectief heeft op rendabele exploitatie”, zo schrijven GS.

Ook de internationale verhoudingen spelen voor de provincie een rol. Nu de traditionele vestigingsplaatsfactoren zoals omvang van de markt, belastingdruk en economische stabiliteit binnen Europa langzaam naar elkaar toegroeien, gaan andere factoren een rol spelen.

Daarbij horen de kwaliteit van de infrastructuur en de internationale bereikbaarheid, die steeds zwaarder gaan wegen.

“Voor de provincie Limburg is de concurrentie met de omringende buitenlandse regio’s reeds dagelijkse praktijk. Op de vliegvelden Bierset en Keulen/Bonn wordt het aantal nachtvluchten fors uitgebreid.”

Rijkssubsidie

Aanleg van de Oost-westbaan zonder een gezonde exploitatie te ke bereiken door middel van een beperkt aantal nachtvluchten maakt van Beek een permanent rijkssubsidie vragende luchthaven waar slechts een beperkte werkgelegenheidsgroei tegenover staat, zo meent de provincie.

De andere keuzes, Beek met alleen de huidige Noord-zuidbaan, dan wel sluiting en sloop van het vliegveld, noemt de provincie te irreeel om serieus te overwegen.

“De luchthaven met alleen de Noord-zuidbaan is structureel verliesgevend en de Noord-zuidbaan zou in 2001 voor ongeveer f. 80 miljoen geisoleerd moeten worden, terwijl er geen werkgelegenheid wordt gecreeerd. Amovering van de luchthaven leidt tot zeer hoge kosten, kapitaalvernietiging en schadeclaims en verlies van minstens 2000 (in)directe arbeidsplaatsen in Zuid-Limburg.”

Twintig jaar praten en al meer dan twintig rapporten waarin de betekenis en de noodzaak van de aanleg van de Oost-westbaan zijn aangegeven, zijn volgens de provincie daarom meer dan voldoende om nu snel een beslissing te nemen. Het woord is nu aan het kabinet dat binnenkort wederom over Beek gaat praten.

Reageer op dit artikel