nieuws

Leidschendam wil van ‘inbraak-top 15’ af

bouwbreed Premium

Op initiatief van de gemeente is eind 1994 in Leidschendam een inbraakpreventiepo begonnen om te proberen de gemeente van de landelijke inbraak-top 15 te krijgen. Een tussentijdse balans leert dat inmiddels ruim 3100 woningen van beter hang- en sluitwerk zijn voorzien. Op korte termijn komen daar nog 1750 woningen bij.

In samenwerking met de politie en de woningbouwverenigingen is eind 1994 met het po begonnen. De woningbouwverenigingen boden de huurders ‘om niet’ een basispakket hang- en sluitwerk aan, dat veelal in combinatie met groot-onderhoudswerkzaamheden werd aangebracht. Voor eigen rekening konden huurders nog meer anti-diefstal maatregelen laten uitvoeren.

De RK woningbouwvereniging Leidschendam heeft inmiddels 1625 woningen van hun bestand van dit betere hang- en sluitwerk voor. De woningbouwvereniging Vlieterheem liet 1021 woningen op dit punt verbeteren. Nog dit najaar, dan wel begin 1997 zullen 1750 woningen van deze corporaties van het betere hang- en sluitwerk worden voorzien.

De stichting Duivenvoorde is helemaal gereed met het aanbrengen van hang- en sluitwerk bij haar 465 (senior-)woningen. De daarmee gepaard gaande kosten ad f. 800.000 nam de stichting geheel voor eigen rekening.

Een tussentijdse evaluatie geeft aan dat particuliere woningbezitters helaas nog wat achterblijven bij het nemen van inbraakpreventie-maatregelen. De gemeentelijke bouwverordening zal binnenkort op het punt van hang- en sluitwerk worden aangescherpt teneinde het inbraakrisico van 3,04 per 100 woningen, dat in de tweede helft van 1995 was teruggebracht tot 1,37%, te ke blijven handhaven.

Reageer op dit artikel