nieuws

Leidschendam neemt speelvoorzieningen onder de loep

bouwbreed

B en W van Leidschendam hebben voorlopig ingestemd met een speelruimteplan. Het plan dat de speelmogelijkheden voor de jeugd moeten waarborgen, bevat een inventarisatie van de mogelijkheden in de verschillende Leidschendamse wijken. Ook uitgangspunten voor de ontwikkeling van speelmogelijkheden in nieuwe wijken als Veurse Hout en Leidschenveen zijn erin opgenomen.

Voor de bestaande voorzieningen is per deelgebied aangegeven hoe intensief de speelmogelijkheden worden gebruikt en hoe het is gesteld met de veiligheid en bereikbaarheid ervan. Elke analyse wordt afgesloten met een advies met betrekking tot herinrichting. In een groot aantal gevallen zijn aanpassingen nodig om de voorzieningen te laten voldoen aan de in het plan gestelde normen en richtlijnen.

De herinrichtingswerkzaamheden worden de komende vijf jaar uitgevoerd en moeten uit de bestaande budgetten worden gefinancierd. Na de vakantie wordt het speelruimteplan ter inzage gelegd. Een definitief besluit over het plan valt naar verwachting januari 1997.

Reageer op dit artikel